Beroep manager milieubeleid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Strategische planning
 • Zakelijke analyse
 • Bedreigingen voor het milieu
 • Milieubeleid
 • Milieuwetgeving
 • Organisatorisch beleid

Vaardigheden

 • Contacten leggen met regeringsfunctionarissen
 • Advies geven over efficiëntieverbeteringen
 • Omgaan met managers
 • Ondernemingsbeleid volgen
 • Contacten onderhouden met politici
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Advies geven over milieusanering
 • Strategieën voor milieuherstel ontwikkelen
 • Strategische planning implementeren
 • Navolging van beleid garanderen
 • Milieuactieplannen implementeren
 • Milieubewustzijn promoten
 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen
 • Milieuproblemen melden
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Milieu-inspanningen coördineren
 • Milieubeleid ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

eigenschappen van afval afvalbeheerprocedures coördineren afvalbeheer volksgezondheid strategieën voor groene ruimten milieugegevens analyseren preventie van verontreiniging gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen milieuaudits uitvoeren adviseren over milieukwesties inzake mijnbouw boombehoud en -bescherming veldwerk uitvoeren afval- en restproducten advies geven over afvalbeheer milieubeleid van een luchthaven coördineren gezondheids- en veiligheidsvoorschriften storten van opgehaald afval projecten over wilde planten en dieren uitvoerbaarheid analyseren wetgeving inzake verontreiniging milieuvoorschriften op luchthavens

Loopbaanperspectief

Het beroep manager milieubeleid behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog