Beroep manager metaalproductie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Fabricageprocessen
 • Soorten metaal
 • Soorten metaalproductieprocessen

Vaardigheden

 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Deadlines halen
 • Bedrijfsmateriaal in voorraad beheren
 • Productie controleren
 • Omgaan met managers
 • Budgetten beheren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Commerciële risico's beheren
 • Organisatorische risico’s inschatten
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Machines vervangen
 • Mechanische machines inkopen
 • Strategische planning implementeren
 • Financiële prestaties optimaliseren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Bedrijfsprocessen verbeteren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Productiebeleid ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

afspraken met leveranciers uitonderhandelen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet vervoersstrategie van een bedrijf beheren commerciële en technische zaken in vreemde talen communiceren niches in de markt identificeren productieplannen communiceren verwerking van ferrometalen vernieuwingsprocessen met belanghebbenden onderhandelen marktonderzoek uitvoeren samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole relaties met klanten onderhouden afgekeurde producten beheren productieprocessen analyseren voor verbetering diensten van werknemers plannen klantenoordelen analyseren correcte etikettering van goederen waarborgen claims indienen bij verzekeringsmaatschappijen noodprocedures beheren statistische methoden bij procescontrole toepassen personeel aanwerven