Beroep manager medisch laboratorium

Manager medisch laboratorium: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Diagnostische methoden in medisch laboratorium

  De diverse soorten diagnostische methoden in het medisch laboratorium, waaronder klinisch-chemische, hematologische, immuun-hematologische, histologische, cytologische en microbiologische methoden.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Medisch-laboratoriumtechnologie

  De verschillende soorten en toepassingen van technologie en apparatuur die in medische laboratoria worden gebruikt om tests op monsters uit te voeren om mogelijke ziektegerelateerde stoffen te identificeren.

Vaardigheden

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Testresultaten aan medisch personeel bieden

  Testresultaten registreren en doorgeven aan het medisch personeel, dat de informatie gebruikt om de ziekte van de patiënt te diagnosticeren en te behandelen.

 • Apparatuur beheren

  In- en uitschakelen van apparatuur; vaststellen en oplossen van technische problemen en kleine reparaties uitvoeren. Bewaking van de bedieningsapparatuur om veiligheids- en milieurisico's te identificeren.

 • Projectschema's ontwikkelen

  De projectvoltooiingsfasen bepalen en een tijdschema opstellen. De noodzakelijke activiteiten synchroniseren, rekening houdend met de convergentie van de productiefactoren. Een tijdschema opstellen.

 • Medische resultaten interpreteren

  Interpreteren, integreren en toepassen van resultaten van diagnostische beeldvorming, laboratoriumonderzoeken en andere onderzoeken als onderdeel van de beoordeling van de cliënt, in overleg met andere zorgverleners.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezicht houden op laboratoriumactiviteiten

  Toezicht houden op het personeel dat in een laboratorium werkzaam is, evenals op de werking en het onderhoud van de apparatuur en dat de procedures plaatsvinden in overeenstemming met de wet- en regelgeving.

 • Taakplanning beheren

  Een overzicht bijhouden van alle binnenkomende taken om de prioriteit te bepalen in de uitvoering van de taken, de uitvoering ervan te plannen en nieuwe taken integreren als ze zich voordoen.

 • Schema's plannen

  Ontwikkelen van het schema inclusief procedures, afspraken en werktijden.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Medische beelden interpreteren

  Medische beelden analyseren met het oog op de diagnose van ziekten en letsels.

 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden

  De staat van de gebruikte medische laboratoriumapparatuur regelmatig controleren en zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Zorgen voor herstellingen aan apparatuur

  Indien nodig zorgen voor reparatie van de apparatuur.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

Optionele kennis en vaardigheden

goederen bestellen werken met chemicaliën helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden voorraadniveaus bewaken immunologie microscopische technieken vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren medisch materiaal steriliseren klinische biochemie virologie pediatrische bloedafnameprocedures gegevensbescherming klinische cytologie klinische chemie histopathologie

Loopbaanperspectief

Het beroep manager medisch laboratorium behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB