Beroep manager maatschappelijk verantwoord ondernemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager maatschappelijk verantwoord ondernemen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Strategische planning

  De elementen die de basis en de kern van een organisatie bepalen, zoals haar opdracht, visie, waarden en doelstellingen.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Milieubewustzijn promoten

  De koolstofvoetafdruk van bedrijfsprocessen en andere praktijken berekenen om duurzaamheid te bevorderen en het milieubewustzijn te vergroten.

 • Sociaal bewustzijn bevorderen

  Het inzicht in de dynamiek van de sociale relaties tussen individuele groepen en gemeenschappen bevorderen. Het belang van mensenrechten en positieve sociale interactie en de integratie van sociaal bewustzijn in het onderwijs bevorderen.

 • Sociale impact monitoren

  Toezicht houden op de praktijken van organisaties en bedrijven met betrekking tot de ethiek en het effect op de grotere gemeenschap.

 • Raad geven over maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheidskwesties

  Anderen informeren over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven en organisaties in de samenleving en advies geven om hun duurzaamheid te verlengen.

 • Operationele activiteiten coördineren

  De activiteiten en verantwoordelijkheden van het operationele personeel synchroniseren om ervoor te zorgen dat de middelen van een organisatie zo efficiënt mogelijk worden gebruikt om de gespecificeerde doelstellingen te bereiken.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Duurzaamheid promoten

  Het concept van duurzaamheid onder het publiek, collega’s en andere professionals bevorderen door middel van toespraken, rondleidingen, presentaties en workshops.

 • Behoeften van ondernemingen evalueren

  Het analyseren, begrijpen en interpreteren van de behoeften van een bedrijf om de te nemen maatregelen te bepalen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor bedrijven en organisaties plannen en ontwikkelen gericht op het bereiken van verschillende doeleinden, zoals het creëren van nieuwe markten, het opknappen van de apparatuur en machines van een bedrijf, het implementeren van prijsstrategieën, enz.

 • Ondernemingsstructuur definiëren

  Onderzoek doen naar verschillende bedrijfsstructuren en bepalen welke het belang en de doelstellingen van de onderneming het beste vertegenwoordigt. Kiezen tussen horizontale, functionele of productstructuren, en de onafhankelijkheid van het management in het geval van multinationals.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Bedrijfsbehoeften analyseren

  De behoeften en verwachtingen van klanten in verband met een product of dienst bestuderen om inconsistenties en mogelijke onenigheden van betrokken belanghebbenden te bepalen en op te lossen.

 • Advies geven over de naleving van het overheidsbeleid

  Organisaties advies geven over hoe zij het aan het opgelegde overheidsbeleid beter kunnen naleven en over de stappen die genomen moeten worden om tot volledige naleving te komen.

 • Implementatie van mensenrechten promoten

  De implementatie bevorderen van programma’s die bindende of niet-bindende overeenkomsten inzake mensenrechten bevatten, om de inspanningen ter vermindering van discriminatie, geweld, onrechtvaardige gevangenneming of andere schendingen van de mensenrechten verder te verbeteren. En het verbeteren van de inspanningen voor een grotere verdraagzaamheid en vrede en een betere behandeling van mensenrechtenzaken.

Optionele kennis en vaardigheden

milieubeleid projectbeheer advies geven over public relations advies geven over risicobeheer plannen om de gemeenschap te bereiken opnemen marketingstrategieën implementeren communicatieprincipes toezicht houden op kwaliteitscontroles contacten leggen met culturele partners gemeenschapsrelaties opbouwen behoeften van een gemeenschap analyseren public relations samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen contacten leggen met regeringsfunctionarissen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager maatschappelijk verantwoord ondernemen behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB