Beroep manager luchtvaart

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager luchtvaart: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Beheer van luchtverkeer

  Beschikken over grondig inzicht in de belangrijkste activiteiten binnen het beheer van het luchtverkeer, waaronder luchtverkeersleiding, het beheer van de luchtverkeersstromen en luchtvaartinformatiediensten.

 • Aviation System Block Upgrades

  Een Airspace System Block Upgrade (ASBU) wijst een reeks maatregelen aan ter verbetering van de functionaliteit van het ATM-systeem.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Astronavigatie

  Inzicht hebben in de wetenschap van de astronavigatie en de positiebepaling door gebruik te maken van gespecialiseerde meetapparatuur.

Vaardigheden

 • Gegevensanalyses uitvoeren

  Gegevens en statistieken verzamelen voor test- en evaluatiedoeleinden om beweringen en patroonvoorspellingen te genereren, met als doel nuttige informatie te ontdekken in een besluitvormingsproces.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Zorgen voor veiligheid bij internationaal luchtverkeer

  Communiceren met nationale en internationale agentschappen om maximale efficiëntie en veiligheid op het gebied van de luchtvaart te garanderen.

 • Moderne elektronische navigatiehulpmiddelen gebruiken

  Moderne navigatiehulpmiddelen gebruiken zoals gps en radarsystemen.

 • Medewerkers opleiden over navigatievereisten

  Het plannen en uitvoeren van grondopleidingsactiviteiten en instructies op de grond en in de lucht; het toepassen van navigatiemethoden in verband met de vereisten van de missie.

 • Zorgen voor de kwaliteit van diensten voor het beheer van luchtvaartgegevens

  Complexe taken uitvoeren en database-, desktop- en GIS-gerelateerde activiteiten op middelhoog en hoog niveau uitvoeren; kwaliteitsvolle luchtvaartgegevenssets en publicaties ontwikkelen.

 • Luchtvaartnavigatiediensten beheren

  Beheren van luchtvaartnavigatiediensten; toezicht houden op de financiële planning en de ontwikkelingen in de luchtvaarttechnologie.

 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen

  Voldoen aan de veiligheidsprocedures van de luchthaven, het beleid en de wetgeving op het gebied van de veiligheid van de luchthavens om een veilige werkomgeving voor alle werknemers te waarborgen en de veiligheid van de passagiers te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

luchthavennormen en -voorschriften toepassen geografische informatiesystemen prestaties van grondsystemen testen statistiek vluchtschema’s coördineren onderhoudsactiviteiten plannen hulp bieden aan diverse luchthavengebruikers documentatie van vliegtuigen controleren luchtvaartmeteorologie in het oog houden in een luchtvaartteam werken geografische informatiesystemen gebruiken milieuvoorschriften op luchthavens besturingssystemen van vliegtuigen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager luchtvaart behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB