Beroep manager logistiek en distributie

Logistieke en distributiemanagers nemen beslissingen over logistieke diensten, operaties en voorzieningen. Ze houden rekening met interne en externe variabelen voor effectieve en succesvolle organisatorische logistieke diensten. Zij ondersteunen alle activiteiten van de toeleveringsketen, van het begin tot het einde. Deze professionals organiseren de opslag en distributie van goederen en zorgen ervoor dat de juiste producten op tijd en tegen passende kostprijs op de juiste locatie worden afgeleverd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken manager logistiek en distributie

 • Plannen, zorgen voor de uitvoering en controleren van de goederenstroom in een organisatie (van productie tot distributie).
 • Zorgen dat de benodigde grondstoffen op tijd bij de productieafdeling aankomen.
 • Geproduceerde producten op efficiënte wijze opslaan in de beschikbare ruimte.
 • Controleren of de grondstoffen en uiteindelijke producten voldoen aan de kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.
 • Overleggen met collega-managers, leveranciers en afnemers.
 • Aansturen, coördineren, inplannen en begeleiden van medewerkers.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

Kennis

 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer
 • Elektronische handelssystemen
 • Beheer van de leveringsketen
 • Regelgeving inzake internationaal vervoer
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen
 • Opslagactiviteiten
 • Goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten

Vaardigheden

 • Bijbestelniveaus controleren
 • Operationele transportproblemen oplossen
 • Vloot volgens geplande operaties beheren
 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven
 • In een logistiek team werken
 • Verzendingssoftwaresystemen beheren
 • Operationele efficiëntietraining geven aan werknemers
 • Grootschalige rampoefeningen uitvoeren
 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Communiceren met expediteurs van leveringen
 • Checklists volgen
 • Omgaan met collega’s
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen
 • Kostenberekeningen uitvoeren
 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen
 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen
 • Anticiperen op de revisie van de vloot
 • Dokwerkzaamheden coördineren
 • Leiding geven aan personeel
 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen invoertransportactiviteiten coördineren contacten onderhouden met havengebruikers toezicht houden op waardetoevoegende activiteiten van magazijnen levering van treindiensten verbeteren uitvoertransportactiviteiten coördineren vervoersmethoden beschikken over computervaardigheden verschillende communicatiekanalen gebruiken vervoerseenheden voor gevaarlijke goederen controleren samenwerken met collega’s