Beroep manager logistiek en distributie

 • Shutterstock.com
  manager logistiek en distributie

Een logistiek directeur houdt zich bezig met de planning, de uitvoering en de controle van goederenstromen in een organisatie. Een logistiek directeur zorgt er voor dat de productieafdelingen tijdig de juiste stoffen binnenkrijgen om het product te maken, dat de producten of efficiënte en logische wijze worden opgeslagen en dat de producten tijdig bij de afnemers terecht komen. Het is belangrijk voor dat alle grondstoffen en producten aan de kwaliteitseisen voldoen. Een logistiek manager overlegt regelmatig met andere managers, maar ook met leveranciers en afnemers van het product. Het aansturen en begeleiden van werknemers behoort ook tot de dagelijkse praktijk van de logistiek directeur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken manager logistiek en distributie

 • Plannen, zorgen voor de uitvoering en controleren van de goederenstroom in een organisatie (van productie tot distributie).
 • Zorgen dat de benodigde grondstoffen op tijd bij de productieafdeling aankomen.
 • Geproduceerde producten op efficiënte wijze opslaan in de beschikbare ruimte.
 • Controleren of de grondstoffen en uiteindelijke producten voldoen aan de kwaliteitseisen en wet- en regelgeving.
 • Overleggen met collega-managers, leveranciers en afnemers.
 • Aansturen, coördineren, inplannen en begeleiden van medewerkers.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften in opslagplaatsen
 • Regelgeving inzake internationaal vervoer
 • Soorten verpakkingen die worden gebruikt bij industrieel vervoer
 • Elektronische handelssystemen
 • Goederen die worden vervoerd vanuit opslagfaciliteiten
 • Beheer van de leveringsketen
 • Methoden voor goederenvervoer
 • Opslagactiviteiten

Vaardigheden

 • Communiceren met expediteurs van leveringen
 • Wiskundige hulpmiddelen en uitrusting gebruiken
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren
 • Checklists volgen
 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen
 • Operationele efficiëntietraining geven aan werknemers
 • Leiding geven aan personeel
 • Omgaan met collega’s
 • Operationele transportproblemen oplossen
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Voortdurende voorbereiding op audits waarborgen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Dokwerkzaamheden coördineren
 • Anticiperen op de revisie van de vloot
 • Strategieën voor toeleveringsketens analyseren
 • Contacten onderhouden met vervoersbedrijven
 • In een logistiek team werken
 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen
 • Vloot volgens geplande operaties beheren
 • Verzendingssoftwaresystemen beheren
 • Bijbestelniveaus controleren
 • Grootschalige rampoefeningen uitvoeren
 • Verbeteringen aan de toeleveringsketen met betrekking tot winsttoename begrijpen
 • Kostenberekeningen uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

zelfvertrouwen tonen toezicht houden op waardetoevoegende activiteiten van magazijnen beschikken over computervaardigheden vervoersmethoden vervoerseenheden voor gevaarlijke goederen controleren samenwerken met collega’s levering van treindiensten verbeteren invoertransportactiviteiten coördineren contacten onderhouden met havengebruikers verschillende communicatiekanalen gebruiken uitvoertransportactiviteiten coördineren

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Traffic coördinator
 • Servicemanager
 • Programma-/project managers