Beroep manager klinische informatiesystemen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Klinische verslagen
 • Computerwetenschappen
 • Medische informatica
 • Verplegingswetenschap
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Klinische wetenschappen
 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie
 • Gegevensopslag
 • Gegevensbank
 • Beheer van geneesmiddeleninteracties
 • Multiprofessionele samenwerking in de gezondheidszorg

Vaardigheden

 • Klinische coderingsprocedures uitvoeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek
 • Toezien op activiteiten van klinische informatiesystemen
 • Geavanceerde klinische vaardigheden gebruiken
 • Grootschalige gegevens in verband met gezondheidszorg analyseren
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Klinisch onderzoek uitvoeren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Algemene gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzamelen
 • Medische gegevens van patiënten controleren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Juiste klinische praktijken toepassen
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

pentaho data integration ibm infosphere datastage metrische gegevens van een project beheren informatica powercenter voorwaarden voor professionele uitoefening van klinische psychologie audittechnieken sap data services deelnemen aan controleactiviteiten van medische gegevens deadlines halen qlikview expressor leiding geven aan medisch personeel projectbeheer uitvoeren beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren werknemers opleiden vorming van klinische psychologische oordelen budgetten beheren toezicht houden op personeel wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven personeel aanwerven werkstroomprocessen beheren advies geven over trainingen in vreemde talen communiceren met zorgverleners ibm infosphere information server analytische methoden in biomedische wetenschappen oracle data integrator strategische planning implementeren sql server integration services oracle warehouse builder gezondheidspsychologie hulpmiddelen voor het extraheren omzetten en laden van gegevens

Loopbaanperspectief

Het beroep manager klinische informatiesystemen behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld