Beroep manager klantbeleving

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager klantbeleving: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Verbeteringsstrategieën aanbieden

  De hoofdoorzaken van problemen identificeren en voorstellen doen voor effectieve en langetermijnoplossingen.

 • Samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen

  De communicatie en de samenwerking met alle entiteiten en teams in een bepaalde organisatie waarborgen, in overeenstemming met de bedrijfsstrategie.

 • Klantgegevens analyseren

  Gegevens van cliënten, bezoekers, klanten of gasten bestuderen. Verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens over hun kenmerken, behoeften en koopgedrag.

 • Klantbeleving ontwerpen

  Klantbeleving opbouwen om de tevredenheid en de winstgevendheid van de klant te maximaliseren.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Klantervaringen beheren

  De ervaring van de klant en de perceptie van het merk en de dienst monitoren, creëren en controleren. Zorgen voor een aangename klantenervaring, klanten op hoffelijke en beleefde manier behandelen.

 • Werk voor speciale evenementen controleren

  Toezicht houden op activiteiten tijdens speciale evenementen, rekening houdend met specifieke doelstellingen, tijdschema, rooster, agenda, culturele beperkingen, regels en wetgeving.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Bedrijfsprocessen verbeteren

  Het optimaliseren van de activiteiten van een organisatie met het oog op efficiëntie. Bestaande zakelijke activiteiten analyseren en aanpassen om nieuwe doelstellingen te formuleren en nieuwe doelstellingen te bereiken.

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Klantgedrag observeren

  De evolutie van de behoeften en belangen van de klant overzien, identificeren en observeren.

 • Stresspunten bij klantinteractie identificeren

  Bepalen van inefficiënties, anomalieën of inconsistenties in de manier waarop klanten uw merk, dienst of product zien.

 • Klantgegevens vastleggen

  Het bijhouden en opslaan van gestructureerde gegevens en dossiers over klanten in overeenstemming met de bescherming van de klantgegevens en de privacyregels.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Gegevensprivacy garanderen

  Het ontwerpen en uitvoeren van bedrijfsprocessen en technische oplossingen om de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten te waarborgen, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verwachtingen van het publiek en de politieke kwesties op het gebied van privacy.

Optionele kennis en vaardigheden

interculturele vaardigheden tonen in het hotel- en restaurantwezen klantensegmentatie kwantitatief onderzoek uitvoeren behoeften van klanten identificeren dienstroosters opstellen gasten begroeten werknemers opleiden klanten met bijzondere behoeften assisteren alcohol- en drugsmisbruik detecteren een incidentenrapportage bijhouden kwalitatief onderzoek uitvoeren verkoopstrategieën ten uitvoer brengen marketingstrategieën implementeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen analytisch denken team leiden in het hotel- en restaurantwezen marktonderzoek uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager klantbeleving behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB