Beroep manager kinderdagverblijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Kinderbescherming
 • Klantendiensten
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Marketingstrategieën implementeren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale crisissen beheersen
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Fondsenwerving beheren
 • Sociale verandering promoten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gezondheid en veiligheid beheren
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Bijdragen aan het bewaken van kinderen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Actief luisteren
 • Stress in organisaties beheersen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Activiteiten delegeren
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Werken met gemeenschappen
 • Zorg coördineren
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale problemen voorkomen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Zakenrelaties aangaan
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Public relations verzorgen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Opkomen voor anderen

Optionele kennis en vaardigheden

welzijn van kinderen ondersteunen ontwikkeling van de jeugd beoordelen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid begrotingsbeginselen maatschappelijk verantwoord ondernemen toezicht houden op kinderen omgaan met problemen van kinderen oplossingen voor problemen creëren budgetten beheren persoonsgerichte zorg toepassen communiceren met jongeren boekhoudkundige technieken strategisch denken toepassen contacten onderhouden met ouders van kinderen sociale wetenschappen projectbeheer

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Traffic coördinator
 • Servicemanager
 • Programma-/project managers