Beroep manager kinderdagverblijf

 • Shutterstock.com
  manager kinderdagverblijf

Leidinggevenden van kinderdagverblijven verlenen sociale diensten aan kinderen en hun families. Zij begeleiden en ondersteunen de kinderverzorgers en beheren de kinderopvangfaciliteiten. Leidinggevenden van kinderdagverblijven zijn verantwoordelijk voor de strategische en operationele leiding en het management van de teams en middelen binnen en tussen de kinderopvangdiensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken manager kinderdagverblijf

 • Coördineert en geeft leiding aan de medewerkers van het kinderdagverblijf.
 • Bepaalt de verdeling van financiële middelen t.b.v. personeel, voorraden, materialen, uitrusting, etc.
 • Houdt documentatie en dossiers bij van het kinderdagverblijf (bijv. planning, activiteitenverslagen, personeelgegevens, officiële documenten, etc.)
 • Beheert gebouwen en faciliteiten en draagt zorg voor het onderhoud hiervan.
 • Beoordeelt en interpreteert overheidsstandaarden en ontwikkelt procedures om hieraan te voldoen (bijv. omtrent veiligheid en beveiliging).
 • Ontwikkelt richtlijnen en programma's om de fysieke, emotionele en intellectuele ontwikkeling van jonge kinderen te verbeteren.
 • Houdt toezicht op de voortgang van kinderen.
 • Overlegt met ouders of voogden, bijv. om verslag te doen van de voortgang van hun kinderen en hen zonodig te helpen bij het oplossen van eventuele problemen.
 • Werft en evalueert medewerkers en coördineert hun professionele ontwikkeling.

Gerelateerde beroepen kinderopvang

Kennis

 • Psychologie
 • Kinderbescherming
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Zakenrelaties aangaan
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Zorg coördineren
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Fondsenwerving beheren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werken met gemeenschappen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Bijdragen aan het bewaken van kinderen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Gezondheid en veiligheid beheren
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Integratie bevorderen
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Empathisch zijn
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Opkomen voor anderen
 • Public relations verzorgen
 • Sociale verandering promoten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Conflicten hanteren
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Stress in organisaties beheersen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Leiding geven aan personeel
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

Optionele kennis en vaardigheden

contacten onderhouden met ouders van kinderen toezicht houden op kinderen maatschappelijk verantwoord ondernemen persoonsgerichte zorg toepassen ontwikkeling van de jeugd beoordelen budgetten beheren boekhoudkundige technieken advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid begrotingsbeginselen omgaan met problemen van kinderen sociale wetenschappen welzijn van kinderen ondersteunen communiceren met jongeren strategisch denken toepassen projectbeheer oplossingen voor problemen creëren