Beroep manager juridische dienstverlening

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Strategische planning
 • Beheer van rechtszaken
 • Kostenbeheer
 • Juridische terminologie
 • Processen van de juridische afdeling

Vaardigheden

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Budgetten beheren
 • Advies geven over rechterlijke uitspraken
 • Juridisch advies geven
 • Toezicht houden op juridische procedures
 • Samenwerken bij het opstellen van beleidslijnen
 • Besprekingen met klanten voeren in verband met juridische diensten
 • Gegevens voor juridische zaken beheren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Een team leiden
 • Omgaan met managers
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Werknemers motiveren
 • Juridische documenten herzien

Optionele kennis en vaardigheden

bij geschillen assisteren juridisch advies over investeringen geven onderhandelen in rechtszaken consumentenrecht fusies en overnames intellectueeleigendomsrecht onderhandelen over schikkingen burgerlijk recht advies geven over veiligheidsrisicobeheer ondernemingsrecht vennootschapsrecht communicatietechnieken gebruiken prioriteit geven aan verzoeken advies geven over fiscaal beleid aanbestedingsprocedures beheren onderhandelingen voeren over advocaatkosten belastingwetgeving advies geven over financiële zaken toezicht houden op beleidsvoorstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager juridische dienstverlening behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog