Beroep manager jongerencentrum

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Invloed van de sociale context op de gezondheid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Begrotingsbeginselen
 • Boekhoudkundige technieken
 • Sociale wetenschappen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Klantendiensten
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Psychologie

Vaardigheden

 • Activiteiten delegeren
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Navolging van beleid garanderen
 • Leiding geven aan personeel
 • Sociale problemen voorkomen
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Strategisch denken toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Pedagogische concepten ontwikkelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Opkomen voor anderen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Fondsenwerving beheren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Actief luisteren
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Conflicten hanteren
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Public relations verzorgen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Gemeenschapsrelaties opbouwen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Rekeningen beheren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Zakenrelaties aangaan
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren over het welzijn van jongeren organisatorische technieken gebruiken samenwerkingsrelaties aangaan rapporten presenteren werken met gemeenschappen relaties met overheidsinstellingen onderhouden sociaal bewustzijn promoten vooruitgang naar streefdoelen analyseren contacten onderhouden met lokale overheden conflictbeheersing toepassen integratie bevorderen pedagogie bescherming van jonge personen promoten intercultureel bewustzijn tonen een professioneel netwerk ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager jongerencentrum behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld