Beroep manager industriële productie

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie
 • Industriële techniek
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Kwaliteitsnormen opstellen
 • Toezicht houden op montagewerkzaamheden
 • Budgetten beheren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Productieschema aanpassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gevolgen van industriële activiteiten beoordelen
 • Toezien op de productievoorwaarden
 • Deadlines halen
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Hulpbronnen beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Samenwerken met industriële professionals
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Materiële middelen controleren

Optionele kennis en vaardigheden

strategieën voor toeleveringsketens analyseren kwaliteitscriteria voor productie definiëren kwaliteit van grondstoffen controleren productiebeleid ontwikkelen productie inplannen leveranciersrisico’s beoordelen kwaliteit van producten op een productielijn controleren productieprocessen analyseren voor verbetering vooruitgang naar streefdoelen analyseren businessplannen opstellen productieniveaus aanpassen industriële software materiaal inspecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager industriële productie behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld