Beroep manager houtverwerkende industrie

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Woodworking processes
 • Types of wood materials
 • Manufacturing processes
 • Wood products
 • Construction products
 • Timber products

Vaardigheden

 • Manage staff
 • Manage factory operations
 • Manage production systems
 • Carry out purchasing operations in the timber business
 • Meet deadlines
 • Strive for company growth
 • Advise customers on wood products
 • Define manufacturing quality criteria
 • Ensure equipment availability
 • Study prices of wood products
 • Sell processed timber in a commercial environment
 • Delegate activities
 • Adhere to organisational guidelines
 • Manage budgets
 • Plan health and safety procedures
 • Follow company standards
 • Analyse production processes for improvement
 • Create manufacturing guidelines
 • Oversee quality control
 • Develop manufacturing policies
 • Manage supplies
 • Liaise with managers

Optionele kennis en vaardigheden

milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw met leveranciers over verbetering onderhandelen houtvoorraden beheren volume van gekapt hout beoordelen contacten onderhouden met aandeelhouders duurzaamheid van houtmateriaal controleren houtmaterialen inspecteren werknemers opleiden aan contractspecificaties voldoen houtkwaliteit onderscheiden met leveranciers over voorwaarden onderhandelen passende beschermende uitrusting dragen kwaliteit van gekapt hout beoordelen toezicht houden op de logistiek van eindproducten werk van werknemers beoordelen kwaliteitsstandaarden productierapporten opstellen klantendienst beheren inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling klanten werven engineeringprocessen inkoopverslagen opstellen personeel werven regulier onderhoud van machines programmeren ondernemingsbeleid materiële middelen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager houtverwerkende industrie behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog