Beroep manager houtverwerkende industrie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Artistiek
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Houtverwerkingsprocessen
 • Soorten houtmateriaal
 • Fabricageprocessen
 • Houtproducten
 • Bouwproducten
 • Timmerhoutproducten

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel
 • Fabrieksactiviteiten beheren
 • Productiesystemen beheren
 • Aankoopactiviteiten in de houtindustrie uitoefenen
 • Deadlines halen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Klanten over houtproducten adviseren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Prijzen van houtproducten bestuderen
 • Verwerkt hout in een commerciële omgeving verkopen
 • Activiteiten delegeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Budgetten beheren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Productieprocessen analyseren voor verbetering
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Omgaan met managers

Optionele kennis en vaardigheden

milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw met leveranciers over verbetering onderhandelen houtvoorraden beheren volume van gekapt hout beoordelen contacten onderhouden met aandeelhouders duurzaamheid van houtmateriaal controleren houtmaterialen inspecteren werknemers opleiden aan contractspecificaties voldoen houtkwaliteit onderscheiden met leveranciers over voorwaarden onderhandelen passende beschermende uitrusting dragen kwaliteit van gekapt hout beoordelen toezicht houden op de logistiek van eindproducten werk van werknemers beoordelen kwaliteitsstandaarden productierapporten opstellen klantendienst beheren inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling klanten werven engineeringprocessen inkoopverslagen opstellen personeel werven regulier onderhoud van machines programmeren ondernemingsbeleid materiële middelen controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager houtverwerkende industrie behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog