Beroep manager energievoorziening

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Elektriciteitsverbruik
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Energie-efficiëntie
 • Fabricageprocessen
 • Energieprestaties van gebouwen
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel
 • Budgetten beheren
 • Omgaan met managers
 • Milieubewustzijn promoten
 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden
 • Energiebeheer van installaties uitvoeren
 • Personeel helpen groeien
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Energiebehoeften vaststellen
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Logistiek beheren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Businesscases uitwerken
 • Advies geven over verbruik van nutsvoorzieningen
 • Advies geven over energie-efficiëntie van verwarmingssystemen
 • Energieverbruik analyseren
 • Innovatief infrastructuurontwerp promoten
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Duurzaam beheer promoten
 • Duurzame energie promoten
 • Energiebeleid ontwikkelen
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Energieaudit uitvoeren
 • Energieprestatiecontracten opstellen
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Deadlines halen

Optionele kennis en vaardigheden

gasverbruik energieneutraal ontwerp van gebouwen uitrusting voor nutsvoorzieningen controleren concepten voor energiebesparing ontwikkelen defecten aan meters van nutsvoorzieningen vaststellen industriële uitrusting inspecteren gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen onderhoud van apparatuur verzekeren contractenrecht industriële verwarmingssystemen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal met leveranciers over verbetering onderhandelen technologieën voor hernieuwbare energie met leveranciers over voorwaarden onderhandelen gasmarkt energiemarkt betalingen voor nutsvoorzieningen berekenen samenwerken aan internationale energieprojecten wetenschappelijke verhandelingen schrijven trends op de energiemarkt analyseren onderzoeksvoorstellen schrijven advies geven over mogelijke veiligheidsrisico’s betreffende verwarmingssystemen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager energievoorziening behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog