Beroep manager energieproductiebedrijf

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Artistiek
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Energiemarkt
 • Fabricageprocessen
 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit
 • Kernenergie
 • Principes voor bedrijfsbeheer

Vaardigheden

 • Elektriciteitsopwekking coördineren
 • Omgaan met managers
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Energiedistributieschema's aanpassen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Energieprijzen voorspellen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Budgetten beheren
 • Deadlines halen
 • Trends op de energiemarkt analyseren
 • Noodevacuatieplannen beheren
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren bescherming tegen straling strategieën bij verstoringen van het elektriciteitsnet ontwikkelen elektriciteitsverdelingsschema's ontwikkelen strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen automatische machines controleren veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren toezicht houden op activiteiten rond elektriciteitsdistributie elektriciteit dienstroosters opstellen personeel werven werknemers opleiden verwijdering van radioactieve stoffen controleren nieuw personeel in dienst nemen systeem voor elektriciteitstransmissie beheren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren elektriciteitsmarkt zorgen voor herstellingen aan apparatuur reageren op nucleaire noodsituaties elektrische generatoren