Beroep manager/directeur publieke organisatie

 • Shutterstock.com
  Manager/directeur publieke organisatie

Een directeur van een publieke organisatie plant, leidt en coördineert alle activiteiten van een publieke organisatie. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle dienstverlening van de publieke organisatie zoals het adviseren van overheden en wetgevers (bijv. inzake beleid, overheidsbudgetten, wetgeving), evalueren van uitvoeringsprogramma's en het geven van presentaties over beleidsprogramma's en budgetten. Een directeur van een publieke organisatie geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij stelt doelen vast voor departementen van de overheid, hierbij houdt een directeur van een publieke organisatie rekening met wetgeving en overheidsbeleid. Een directeur van een publieke organisatie bewaakt de budgetten, werkt samen met andere beleidsverantwoordelijken en beoordeelt rapportages van het middenkader of stafleden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Sociaal / Ondernemend

Taken manager/directeur publieke organisatie

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een publieke organisatie.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Rekening houden met wetgeving en overheidsbeleid.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten.
 • Vaststellen van doelen voor departementen van de overheid.
 • Samenwerken met andere beleidsverantwoordelijken in coördinatie van activiteiten.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals adviseren van overheden en wetgevers, evalueren van uitvoeringsprogramma's en het geven van presentaties over beleidsprogramma's.

Gerelateerde beroepen lokale ambtenarij

 • Ambtenaar bedrijfsvergunningen
 • Ambtenaar bouwvergunningen
 • Ambtenaar uitgifte paspoorten
 • Burgemeester, wethouder
 • Claimbeoordelaar uitkeringsaanvragen
 • Gemeente-ambtenaar
 • Lid gemeenteraad, provinciale staten
 • Maatschappelijk werker, bijstandsconsulent