Beroep manager/directeur bibliotheek

Een directeur van een bibliotheek plant, leidt en coördineert alle activiteiten van een bibliotheek. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle dienstverlening van de bibliotheek zoals een afwisselend aanbod van en heldere informatie over boeken, cd's en ander uitleenmateriaal en het creëren van publiciteit. Een directeur van een bibliotheek geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij bestelt nieuwe boeken of ander uitleenmateriaal, beheert de boekhouding en budgetten en bepaalt de marketingstrategie. Een directeur van een bibliotheek onderhoudt nauw contact met andere bibliotheken. Hij/zij houdt bij welke boeken er verschijnen en leest recensies over boeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Taken manager/directeur bibliotheek

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden van een bibliotheek.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers, bepalen van prijzen van de huur van boeken.
 • Onderhouden van contacten met andere bibliotheken.
 • Bijhouden van het uitkomen van nieuwe boeken en recensies lezen over boeken.
 • Zorgdragen voor een goede dienstverlening, zoals een afwisselend aanbod aan boeken inclusief heldere informatie.

Gerelateerde beroepen bibliotheek

 • Administratief medewerker bibliotheek
 • Archivaris, archiefbeheerder
 • Bibliothecaris
 • Documentalist
 • Medewerker informatievoorziening bibliotheek