Beroep manager/directeur basisschool

 • Shutterstock.com
  Manager/directeur basisschool

Een directeur basisschool plant, geeft leiding aan en coördineert de activiteiten van openbare, bijzondere en particuliere basisscholen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Ondernemend / Conventioneel

Taken manager/directeur basisschool

 • Formuleert en implementeert een missie, beleid en strategieën.
 • Stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een basisschool.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, leerkrachten, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Overlegt met personeelsleden, bijv. om advies of verklaringen te geven of om procedurele vragen te beantwoorden.
 • Evalueert het werk van leerkrachten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs