Beroep manager dierenopvang

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ordehandhaving
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Begrotingsbeginselen
 • Klantendiensten
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Eerste hulp
 • Psychologie
 • Preventie van verontreiniging
 • Wetgeving inzake verontreiniging

Vaardigheden

 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Opkomen voor anderen
 • Integratie bevorderen
 • Werken met gemeenschappen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Public relations verzorgen
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Noodprocedures beheren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Empathisch zijn
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Navolging van beleid garanderen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Stress in organisaties beheersen
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Fondsenwerving beheren
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Conflicten hanteren
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Sociale verandering promoten
 • Actief luisteren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Administratieve systemen beheren
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Dienstroosters opstellen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Zakenrelaties aangaan
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Leiding geven aan personeel
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Activiteiten delegeren
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Intercultureel bewustzijn tonen

Optionele kennis en vaardigheden

risicoanalyses uitvoeren toezicht houden op kwaliteitscontroles veiligheidsstrategieën testen werknemers opleiden reddingsmissies coördineren trainingssessies voorbereiden materiaal voor schadeherstel bij overstromingen onderwijzen over management inzake noodsituaties zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal logboeken bijhouden samenwerken met andere hulpdiensten personeel aanwerven samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen gevaren voor de veiligheid vaststellen contacten onderhouden met lokale overheden zorgen voor de toepassing van wetten milieu-incidenten melden advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Traffic coördinator
 • Servicemanager
 • Programma-/project managers