Beroep manager dierenfaciliteit

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager dierenfaciliteit: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Ontwerp van dierenverblijven

  Inzicht in de verschillende factoren die van invloed zijn op een effectief ontwerp van dierenverblijven, alsook in de stappen om dat ontwerp te realiseren.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Dierentuingemeenschap

  Dierentuin en aquariumgemeenschap op lokaal, regionaal en mondiaal niveau. Ledenorganisaties van dierentuinen, hun leidende beginselen en de manier waarop dit van invloed kan zijn op het beheer van individuele instellingen binnen de bredere gemeenschap.

 • Dierentuinreglementen

  Nationale, regionale en internationale regelgeving voor dierentuinen.

Vaardigheden

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Toezicht houden op het beheer van dieren

  Toezicht houden op alle aspecten van het dierbeheer.

 • Verslagen van dierentuinen lezen

  De verslagen van zoötechnische deskundigen en andere zoölogische beroepsbeoefenaars lezen en verwerken, en de informatie voor dossiers van dierentuinen samenstellen.

 • Projectbeheer uitvoeren

  Het beheren en plannen van verschillende middelen, zoals personeel, budget, deadline, resultaten en kwaliteit die nodig zijn voor een specifiek project, en het bewaken van de voortgang van het project om een specifiek doel binnen een bepaalde tijd en budget te bereiken.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Strategisch denken toepassen

  Genereren en op doeltreffende wijze toepassen van zakelijke inzichten en mogelijkheden, om op lange termijn een concurrentievoordeel te behalen.

 • Doeltreffend samenwerken met andere diergerelateerde organisaties

  Ontwikkelen en in stand houden van relaties met andere organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen, overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en representatieve instanties, die zich inzetten voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van dieren. Veterinaire principes doorgeven en werken binnen multidisciplinaire teams bestaande uit personen met verschillende niveaus van wetenschappelijke en administratieve kennis.

 • Zoölogische tentoonstellingen organiseren

  Zoölogische tentoonstellingen organiseren en levende dieren en zoölogische collecties tentoonstellen.

 • In het openbaar spreken over eigen werk

  Voor verschillende doelgroepen over uw werk praten. Aspecten illustreren rekening houdend met het publiek en de gelegenheid.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Klachten van bezoekers behandelen

  Reageren op klachten van bezoekers, op een correcte en beleefde manier, waarbij zo mogelijk een oplossing wordt geboden en waar nodig actie wordt ondernomen.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Strategieën ontwikkelen om bezoekers te engageren

  Samenwerken met anderen, strategieën voor de betrokkenheid van de bezoekers ontwikkelen om stabiliteit of groei in de bezoekersaantallen te waarborgen en de tevredenheid van de bezoekers te vergroten.

 • Strategisch beheer implementeren

  Uitvoeren van een strategie voor de ontwikkeling en transformatie van het bedrijf. Strategisch management omvat de formulering en uitvoering van de belangrijkste doelstellingen en initiatieven van een onderneming door het senior management namens de eigenaren, op basis van de beschikbare middelen en een beoordeling van de interne en externe omgeving waarin de organisatie actief is.

 • Dierentuinpersoneel leiden

  Leiden van het dierentuinpersoneel , met inbegrip van onderhoudspersoneel in de dierentuin op alle niveaus en/of de dierenartsen en/of de opvoeders en/of de tuinders.

Optionele kennis en vaardigheden

een collectie bestuderen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau

Loopbaanperspectief

Het beroep manager dierenfaciliteit behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB