Beroep manager culturele infrastructuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager culturele infrastructuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Culturele projecten

  Doel, organisatie en beheer van culturele projecten en de daarmee samenhangende fondsenwerving.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

Vaardigheden

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Evenementen op culturele ontmoetingsplaatsen promoten

  Samen met het personeel van een museum of een andere kunstruimte evenementen en programma’s ontwikkelen en promoten.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Behoeften van bezoekers aan culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Beoordelen van de behoeften en verwachtingen van museumbezoekers en eventuele bezoekers van kunstinstellingen om regelmatig nieuwe programma's en activiteiten te ontwikkelen.

 • Culturele evenementen organiseren

  Organiseren van evenementen in samenwerking met lokale belanghebbenden die de lokale cultuur en het lokale erfgoed promoten.

 • Met specialisten van culturele ontmoetingsplaatsen werken

  Een beroep doen op de competentie van andere professionals en specialisten, van binnen en buiten de organisatie, om bij te dragen aan activiteiten en documenten om de toegang van het publiek tot collecties en exhibities te verbeteren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Beleid opstellen om de betrokkenheid te vergroten bij culturele ontmoetingsplaatsen

  Een lokaal beleid voor het museum en eventuele kunstfaciliteiten ontwikkelen, alsook een activiteitenprogramma gericht op alle doelgroepen. Een netwerk van externe contacten opzetten om in dit verband informatie door te geven aan doelgroepen.

 • Culturele faciliteit beheren

  Beheer van de dagelijkse werking van een culturele faciliteit. Organisatie van alle activiteiten en coördinatie van de verschillende diensten die binnen een culturele ruimte functioneren. Een actieplan opstellen en de nodige middelen hiervoor organiseren.

 • Cultureel beleid ontwikkelen

  Ontwikkelen van programma's die gericht zijn op het bevorderen van culturele activiteiten en culturele betrokkenheid in een gemeenschap of land, en die de organisatie van culturele instellingen, faciliteiten en evenementen regelen.

 • Leerstrategieën voor culturele ontmoetingsplaatsen ontwikkelen

  Een leerstrategie opstellen en ontwikkelen om het publiek te betrekken bij het ethos van het museum of de kunstruimte.

 • Culturele activiteiten ontwikkelen

  Activiteiten ontwikkelen die zijn aangepast aan het bereik en/of het publiek. Rekening houden met de problemen en behoeften die zijn waargenomen en vastgesteld vanuit het oogpunt van het vergroten van de nieuwsgierigheid en het verbeteren van de toegang tot kunst en cultuur.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Programma's van culturele ontmoetingsplaatsen evalueren

  Helpen bij de beoordeling en evaluatie van musea en programma’s en activiteiten op het gebied van kunst.

Optionele kennis en vaardigheden

resourceplanning uitvoeren artistieke productieactiviteiten plannen artistieke projectbudgetten opstellen artistiek team leiden streven naar bedrijfsgroei vergaderingen regelen zakenrelaties aangaan relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden kostenbeheer coördineren met creatieve afdelingen oplossingen voor problemen creëren een professioneel netwerk ontwikkelen financiële prestaties van een bedrijf analyseren interne factoren van bedrijven analyseren toezicht houden op activiteiten artistieke productie vertegenwoordigen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen artistieke productie coördineren de organisatie vertegenwoordigen faciliteitenbeheer in de organisatie beginselen van projectbeheer fondsenwerving beheren externe factoren van bedrijven analyseren omgaan met moeilijke eisen projectinformatie over tentoonstellingen verstrekken artistieke visie definiëren projectbeheer uitvoeren tentoonstellingen organiseren artistieke producties beschrijven begrotingsbeginselen conflictbeheersing toepassen gemeenschapsrelaties opbouwen activiteiten delegeren toewijzing van middelen plannen productieschema's opstellen projectspecificaties creëren organisatorische beleidslijnen vaststellen relaties met overheidsinstellingen onderhouden repetities coördineren projectbeheer contacten leggen met culturele partners promotiemiddelen ontwikkelen contacten leggen met sponsors van evenementen behoeften van een artistieke productie inschatten artistiek team samenstellen advies geven over efficiëntieverbeteringen artistieke aanpak definiëren samenwerkingsrelaties aangaan deelnemen aan artistieke bemiddelingsactiviteiten artistieke projecten beheren boekhouding strategisch denken toepassen contacten onderhouden met lokale overheden artistiek kader ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager culturele infrastructuur behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB