Beroep manager chemische fabriek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Artistiek
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Investeringsanalyse
 • Risicobeheer
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Organisatorische risico’s inschatten
 • Omgaan met druk van productietermijnen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Productie inplannen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Financiële prestaties optimaliseren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Omgaan met managers
 • Deadlines halen
 • Toezien op de productievoorwaarden
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Bedrijfsprocessen verbeteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Budgetten beheren
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Productieplannen communiceren
 • Productieplannen uitsplitsen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Productie controleren
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van apparatuur verzekeren distributiekanalen beheren kleefstoffen inspectie van chemische processen beheren diensten van werknemers plannen noodprocedures beheren synthetische materialen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole energiebehoeften vaststellen productieprocessen analyseren voor verbetering met belanghebbenden onderhandelen personeel aanwerven relaties met klanten onderhouden chemische processen beheer van de leveringsketen mechanische machines inkopen afspraken met leveranciers uitonderhandelen marktonderzoek uitvoeren basischemicaliën opleiding geven vervoersstrategie van een bedrijf beheren landbouwchemicaliën