Beroep manager chemische fabriek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Artistiek
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Investeringsanalyse
 • Risicobeheer
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Organisatorische risico’s inschatten
 • Omgaan met druk van productietermijnen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Productie inplannen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Financiële prestaties optimaliseren
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Gegevensanalyses uitvoeren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Omgaan met managers
 • Deadlines halen
 • Toezien op de productievoorwaarden
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Bedrijfsprocessen verbeteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Budgetten beheren
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Productieplannen communiceren
 • Productieplannen uitsplitsen
 • Leiding geven aan personeel
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Productie controleren
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken
 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles
 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van apparatuur verzekeren distributiekanalen beheren kleefstoffen inspectie van chemische processen beheren diensten van werknemers plannen noodprocedures beheren synthetische materialen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole energiebehoeften vaststellen productieprocessen analyseren voor verbetering met belanghebbenden onderhandelen personeel aanwerven relaties met klanten onderhouden chemische processen beheer van de leveringsketen mechanische machines inkopen afspraken met leveranciers uitonderhandelen marktonderzoek uitvoeren basischemicaliën opleiding geven vervoersstrategie van een bedrijf beheren landbouwchemicaliën

Loopbaanperspectief

Het beroep manager chemische fabriek behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog