Beroep manager chemische fabriek

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Investment analysis
 • Risk management
 • Manufacturing processes

Vaardigheden

 • Forecast organisational risks
 • Cope with manufacturing deadlines pressure
 • Strive for company growth
 • Follow company standards
 • Manage health and safety standards
 • Schedule production
 • Assess environmental impact
 • Optimise financial performance
 • Create manufacturing guidelines
 • Perform data analysis
 • Define manufacturing quality criteria
 • Liaise with managers
 • Meet deadlines
 • Oversee production requirements
 • Manage supplies
 • Improve business processes
 • Plan health and safety procedures
 • Manage budgets
 • Develop manufacturing policies
 • Communicate production plan
 • Disaggregate the production plan
 • Manage staff
 • Adhere to organisational guidelines
 • Control production
 • Provide cost benefit analysis reports
 • Oversee quality control
 • Analyse goal progress

Optionele kennis en vaardigheden

onderhoud van apparatuur verzekeren distributiekanalen beheren kleefstoffen inspectie van chemische processen beheren diensten van werknemers plannen noodprocedures beheren synthetische materialen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole energiebehoeften vaststellen productieprocessen analyseren voor verbetering met belanghebbenden onderhandelen personeel aanwerven relaties met klanten onderhouden chemische processen beheer van de leveringsketen mechanische machines inkopen afspraken met leveranciers uitonderhandelen marktonderzoek uitvoeren basischemicaliën opleiding geven vervoersstrategie van een bedrijf beheren landbouwchemicaliën

Loopbaanperspectief

Het beroep manager chemische fabriek behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog