Beroep manager bedrijfseenheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Strategische planning
 • Financiële prognoses
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Vennootschapsrecht
 • Kostenbeheer
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Businessplannen opstellen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Nieuw personeel in dienst nemen
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Werksfeer van continue verbetering creëren
 • Omgaan met managers
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen
 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Zakelijke overeenkomsten sluiten
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen
 • Zakenrelaties aangaan
 • Beheer op zich nemen
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen
 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen
 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Financieel plan opstellen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf
 • Zakelijk inzicht gebruiken
 • Organisatorische structuur ontwikkelen
 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf
 • Leiding geven aan personeel
 • Bedrijfsnormen volgen

Optionele kennis en vaardigheden

bedrijfsleningen personeelsbeleid planning voor toetreding tot de markt financiële marktontwikkelingen analyseren bedrijfscultuur vormen relaties met klanten onderhouden kantoorfaciliteitensystemen beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles financiële risico’s beheren goede praktijken delen met dochterondernemingen financieel risico analyseren organisatorische beleidslijnen opstellen marketingplannen uitvoeren de financiële situatie van een regio beschrijven financieel verslag opstellen voldoen aan wettelijke verplichtingen modellering van bedrijfsprocessen nieuwe regionale contracten afsluiten communicatie met vreemde culturen tot stand brengen op de hoogte blijven van het politieke landschap inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling budgetten beheren een professioneel netwerk ontwikkelen verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf financieel beheer contacten onderhouden met lokale overheden projectbeheer financiële informatie samenvatten bankactiviteiten ondernemingsrecht beheer van de leveringsketen organisatorische teams vormen op basis van competenties businessplannen analyseren verschillende talen spreken businessplannen meedelen aan medewerkers internationale handel marketingprincipes activiteiten rond dochterondernemingen communiceren met de raad van bestuur contracten beheren financiële wettelijke bepalingen boekhouding leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie marketingmanagement richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen activiteiten delegeren financiële jaarrekeningen prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren jaarrekeningen opstellen

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Servicemanager
 • Traffic coördinator
 • Regiomanager den haag 32 uur