Beroep manager bedrijfseenheid

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Ondernemingsbeleid
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Vennootschapsrecht
 • Kostenbeheer
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Financiële prognoses
 • Strategische planning

Vaardigheden

 • Financieel plan opstellen
 • Zakelijke overeenkomsten sluiten
 • Leiding geven aan personeel
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen
 • Betrokken zijn bij de dagelijkse werkzaamheden in het bedrijf
 • Werksfeer van continue verbetering creëren
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Beheer op zich nemen
 • Legale bedrijfsactiviteiten garanderen
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Zakelijk inzicht gebruiken
 • Ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen
 • Omgaan met managers
 • Businessplannen opstellen
 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Nieuw personeel in dienst nemen
 • Ondernemingsstrategieën ontwikkelen
 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen
 • Met belanghebbenden onderhandelen
 • Bedrijfsprocessen analyseren
 • Zakenrelaties aangaan
 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf
 • Organisatorische structuur ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

modellering van bedrijfsprocessen financieel risico analyseren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren projectbeheer personeelsbeleid richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen activiteiten delegeren businessplannen meedelen aan medewerkers communicatie met vreemde culturen tot stand brengen financiële marktontwikkelingen analyseren relaties met klanten onderhouden verschillende talen spreken financiële risico’s beheren kantoorfaciliteitensystemen beheren toezicht houden op kwaliteitscontroles marketingprincipes activiteiten rond dochterondernemingen leidinggevende voorbeeldrol vervullen in een organisatie ondernemingsrecht verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf financiële informatie samenvatten inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling de financiële situatie van een regio beschrijven goede praktijken delen met dochterondernemingen businessplannen analyseren organisatorische beleidslijnen opstellen contracten beheren nieuwe regionale contracten afsluiten planning voor toetreding tot de markt financieel beheer contacten onderhouden met lokale overheden bedrijfscultuur vormen een professioneel netwerk ontwikkelen marketingplannen uitvoeren organisatorische teams vormen op basis van competenties financieel verslag opstellen boekhouding communiceren met de raad van bestuur budgetten beheren beheer van de leveringsketen financiële jaarrekeningen jaarrekeningen opstellen marketingmanagement op de hoogte blijven van het politieke landschap bedrijfsleningen voldoen aan wettelijke verplichtingen financiële wettelijke bepalingen bankactiviteiten internationale handel

Loopbaanperspectief

Het beroep manager bedrijfseenheid behoort tot de beroepsgroep Algemeen directeuren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog