Beroep manager aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Kweeksystemen voor schelpdieren
 • Biologie van vissen
 • Milieuwetgeving
 • Beoordeling van groei
 • Contingentieplannen bij ontsnappingen
 • Bioveiligheid
 • Software voor de productieplanning van aquacultuur
 • Kennis hebben over zoetwaterecosystemen
 • Kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op aquacultuurproducten
 • Rangschikking van vissen
 • Visvangstmethoden
 • Verzekeringsbeginselen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Ontwerpbeginselen van inperkingssystemen
 • Effecten van veeteelt en oogst op aquatische hulpbronnen
 • Voortplantingstechnieken op het gebied van aquacultuur

Vaardigheden

 • Gezondheidsprogramma’s ontwikkelen voor aquatisch kweekmateriaal
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren
 • Werk van teams en individuen plannen
 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren
 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven
 • Productievoorspellingen vergelijken met feitelijke resultaten
 • Voorraadproductie van aquatische middelen beheren
 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Visziekten beheersen
 • Voedingsschema's voor waterdieren opstellen
 • Klein tot middelgroot bedrijf beheren
 • Aquatische producten leveren volgens specificaties van de klant
 • Contingentieplannen voor ontsnapte exemplaren implementeren
 • Toezien op aquacultuurvoorzieningen
 • Milieubeheerplannen van boerderijen controleren
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Toezien op afvalverwijdering
 • Beheerplannen ontwikkelen om risico’s in aquacultuur te verminderen
 • Toezien op behandeling van afvalwater

Optionele kennis en vaardigheden

marketing- en verkoopplannen opstellen productie van plankton documentatie voor internationale zendingen klaarmaken technische documentatie aanleveren programma’s inzake voedselveiligheid ontwikkelen marktonderzoek uitvoeren operationele transportproblemen oplossen productiepotentieel van sites beoordelen kweekstrategieën voor aquacultuur ontwikkelen verkoop van levende producten organiseren samenwerken met dierdeskundigen onafhankelijke operationele besluiten nemen strategieën voor aquacultuur ontwikkelen traceerbaarheid in de voedingssector waterbehandelingen uitvoeren personeelsevaluaties organiseren wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren controlesysteem voor documentatie opzetten verschillende communicatiekanalen gebruiken marketingprincipes in de buitenlucht werken anatomie van vissen communiceren in het engels op competent gebruiksniveau in ongunstige weersomstandigheden werken in ploegen werken

Loopbaanperspectief

Het beroep manager aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld