Beroep manager afvalwaterzuiveringsinstallatie

Beheerders van waterzuiveringsinstallaties houden toezicht op de behandeling, opslag en distributie van water in een waterzuiveringsinstallatie. Zij zorgen ervoor dat de activiteiten van de fabriek in overeenstemming zijn met de regelgeving en houden toezicht op het personeel. Zij voeren ook nieuw beleid uit en houden toezicht op het onderhoud van de apparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen nutsbedrijven

 • Ingenieur elektriciteit (hbo)
 • Meewerkend voorman nutsbedrijf
 • Meteropnemer nutsbedrijven
 • Procesoperator afvalwaterverwerking
 • Procesoperator drinkwaterbehandeling
 • Procesoperator energiecentrale
 • Waterputten boorder

Kennis

 • Fabricageprocessen
 • Waterregelgeving

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Correcte opslag van water verzekeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Over productieresultaten rapporteren
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Deadlines halen
 • Omgaan met managers
 • Budgetten beheren
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Afspraken met leveranciers uitonderhandelen
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Procedures voor waterdistributie beheren
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Leiding geven aan personeel
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Toetsing van waterkwaliteit beheren
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Optionele kennis en vaardigheden

beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken informeren over watervoorziening ontwikkelingen inzake wetgeving volgen waterzuivering beheren milieu-inspanningen coördineren analyse van waterchemie toezien op behandeling van afvalwater nieuw personeel in dienst nemen watervoorzieningsschema's ontwikkelen hergebruik van water waterzuiveringsmethoden ontwikkelen waterkwaliteitsparameters meten toezicht houden op laboratoriumactiviteiten toezien op afvalverwijdering werknemers opleiden tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur milieuwetgeving contacten onderhouden met lokale overheden automatische machines controleren personeel aanwerven uitrusting voor waterbehandeling onderhouden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

Loopbaanperspectief

Het beroep manager afvalwaterzuiveringsinstallatie behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog