Beroep maker van fotografieapparatuur

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Optical equipment standards
 • Digital camera sensors
 • Glass coatings
 • Quality standards
 • Photographic lenses
 • Optical manufacturing process
 • Optical glass characteristics
 • Cameras
 • Electronics

Vaardigheden

 • Meet deadlines
 • Inspect quality of products
 • Verify lenses compliance
 • Read assembly drawings
 • Use precision tools
 • Report defective manufacturing materials
 • Manipulate glass
 • Select camera apertures
 • Wear cleanroom suit
 • Operate optical assembly equipment
 • Operate precision measuring equipment
 • Ensure conformity to specifications
 • Cut glass
 • Remove defective products

Optionele kennis en vaardigheden

bestellingen van klanten verwerken optische meetapparatuur gebruiken optische componenten testen optische apparatuur onderhouden cam-software gebruiken glas versterken technische informatie voor elektronicareparatie interpreteren passende beschermende uitrusting dragen elektrotechniek refractiesterkte gegevens over de voortgang van het werk bijhouden defecte onderdelen vervangen optische techniek fotografieapparatuur onderhouden reparatiegegevens opschrijven optiek storingen aan apparatuur oplossen elektronische eenheden monteren optische middelen bestellen werking van machines volgen communiceren met klanten optische apparatuur repareren productieapparatuur afstellen gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen opto-elektronische apparaten opto-elektronica elektronische apparatuur onderhouden schakelschema’s

Loopbaanperspectief

Het beroep maker van fotografieapparatuur behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld