Beroep magazijnchef

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Project management
 • Safety regulations for warehouses
 • Warehouse operations
 • Goods transported from warehouse facilities

Vaardigheden

 • Meet productivity targets
 • Create a work atmosphere of continuous improvement
 • Oversee warehouse value-added activities
 • Monitor storage space
 • Use different communication channels
 • Manage a warehouse management system
 • Maintain stock control systems
 • Schedule shifts
 • Ensure stock storage safety
 • Maintain warehouse database
 • Maintain financial records
 • Perform cost accounting activities
 • Apply safety management
 • Work in a logistics team
 • Comprehend financial business terminology
 • Coach employees
 • Manage dispatch software systems;
 • Manage warehouse organisation
 • Give instructions to staff
 • Improve business processes
 • Manage inventory
 • Monitor security procedures in warehouse operations
 • Manage staff
 • Create solutions to problems
 • Exert a goal-oriented leadership role towards colleagues
 • Build business relationships
 • Manage warehouse operations
 • Train employees

Optionele kennis en vaardigheden

schriftelijke verslagen inzake werk analyseren diensten op een flexibele manier uitvoeren statistiek budgetten beheren beschikken over computervaardigheden logische redeneringen gebruiken toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten bijzondere vereisten voor opgeslagen goederen garanderen bijgewerkte professionele kennis onderhouden rapporten presenteren zelfvertrouwen tonen brandbestrijdingssystemen betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep magazijnchef behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog