Beroep machinist wegenbouwmachine

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Vaardigheden

 • Ergonomisch werken
 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren
 • Bouwmaterialen vervoeren
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Asfaltlagen plaveien
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Ondergrond voor wegbedekking voorbereiden
 • Funderingslagen leggen
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Veilig met chemicaliën werken

Optionele kennis en vaardigheden

mobiele kranen bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden stoepranden aanleggen zware constructiewerktuigen verrijden wegdek verwijderen graafmachines bedienen zware vrachtwagens manoeuvreren bulldozers bedienen zware machines controleren binnenkomende bouwmaterialen verwerken asfalt inspecteren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten tijdelijke wegsignalisatie plaatsen betonnen platen leggen werken in een bouwteam afdichtingsmembranen aanbrengen persoonlijke administratie bijhouden mechanische werktuigen wegwalsen bedienen gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen soorten asfaltdeklagen