Beroep machinist wegenbouwmachine

Machinisten van wegenbouwmachines voeren wegenbouwwerkzaamheden uit door grond te verzetten, onderlagen voor wegen de prepareren en het rijgedeelte van de weg aan te leggen. Ze bedekken de verdichte grond met één of meerdere lagen. Wegenbouwers leggen meestal eerst een stabiliserende bedding van zand of klei alvorens asfalt of betonplaten toe te voegen om een weg af te werken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Gerelateerde beroepen wegaanleg

 • Asfaltwerker
 • Autosloper
 • Bediener drilboor
 • Grondwerker wegenbouw
 • Hulpkracht wegenbouw
 • Hulpkracht wegonderhoud
 • Kantonnier
 • Machinist tunnelgraafmachine
 • Machinist wegenbouwmachine, walsmachine
 • Stratenmaker

Vaardigheden

 • Funderingslagen leggen
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Ergonomisch werken
 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren
 • Bouwmaterialen vervoeren
 • Ondergrond voor wegbedekking voorbereiden
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Veilig met chemicaliën werken
 • Asfaltlagen plaveien

Optionele kennis en vaardigheden

mobiele kranen bedienen werken in een bouwteam soorten asfaltdeklagen afdichtingsmembranen aanbrengen mechanische werktuigen zware vrachtwagens manoeuvreren bulldozers bedienen tijdelijke wegsignalisatie plaatsen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten asfalt inspecteren wegwalsen bedienen binnenkomende bouwmaterialen verwerken zware machines controleren graafmachines bedienen stoepranden aanleggen zware constructiewerktuigen verrijden persoonlijke administratie bijhouden betonnen platen leggen wegdek verwijderen gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

Loopbaanperspectief

Het beroep machinist wegenbouwmachine behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag