Beroep machinist scraper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Mechanische werktuigen
 • Mechanische systemen

Vaardigheden

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren
 • Gps-systemen gebruiken
 • Machinaal grond uitgraven
 • Grond verplaatsen
 • Werken in een bouwteam
 • Zware constructiewerktuigen verrijden
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Ergonomisch werken
 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen
 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden
 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen
 • Bouwsites inspecteren

Optionele kennis en vaardigheden

draagvermogen bodem testen bulldozers bedienen elektriciteit wegwalsen bedienen zware constructiemachines bedienen zonder toezicht kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren afval sorteren veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten bouwmaterialen vervoeren 3d-schema's interpreteren voorraadniveaus bewaken graders bedienen graafmachines bedienen 2d-schema's interpreteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden zware constructiewerktuigen bevestigen persoonlijke administratie bijhouden laadvermogen van machines tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten

Loopbaanperspectief

Het beroep machinist scraper behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag