Beroep machinist op een wijngaard

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Machinist op een wijngaard: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bestrijding van plantenziekten

  Soorten en kenmerken van ziekten in planten en gewassen. Verschillende soorten controlemethoden, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, de milieu- en klimaatomstandigheden en de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

Vaardigheden

 • Reparaties aan hekwerk uitvoeren

  Reparaties aan hekwerk uitvoeren om druiven te ondersteunen. Als een wijnstok van het hekwerk valt en niet breekt, kan deze aan het hekwerk worden bevestigd met een touw.

 • Bemestingswerkzaamheden uitvoeren

  Bemestingswerkzaamheden met de hand of met behulp van geschikte apparatuur uitvoeren overeenkomstig de bemestingsinstructies, rekening houdend met de voorschriften en procedures op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid.

 • Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen

  Bestrijdingsactiviteiten uitvoeren met betrekking tot ziekten en plagen met behulp van conventionele of biologische methoden rekening houdend met klimaat, plant- of gewastype en voorschriften op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieu. Pesticiden bewaren en hanteren in overeenstemming met de aanbeveling en de wetgeving.

 • Wijngaarden aanplanten

  Wijngaarden aanplanten, voorbereidende aanplantingswerken uitvoeren, wijnstokken planten en latwerk installeren.

 • Bladerdaken beheren

  De delen van de wijnstok beheren die zichtbaar zijn boven de grond om de opbrengsten, de kwaliteit en de sterkte van de druiven te verbeteren. Druivenziekten, ongelijke rijping, zonnebrand en vorstschade voorkomen.

 • Wijngaardapparatuur onderhouden

  Het onderhouden van de machines en de uitrusting van de wijngaard, het identificeren van problemen en het uitvoeren van simpele reparaties.

 • Landbouwmachines gebruiken

  Gemotoriseerde landbouwmachines, met inbegrip van trekkers, balers, sproeiers, ploegen, maaimachines, combineermachines, grondverzetmachines, vrachtwagens en irrigatie-installaties.

 • Met de hand snoeien

  Efficiënt met de hand snoeien door gebruik te maken van specifieke snoei-instrumenten zoals heggenscharen, takkenscharen, zagen, een kleine zakweegschaal om het snoeimateriaal af te wegen, en touw.

 • Druiven oogsten

  Wijndruiven oogsten.

Optionele kennis en vaardigheden

deelnemen aan de voorbereiding van wijnstokken biologische landbouw wijnstokken verzorgen gezondheids- en veiligheidsvoorschriften agronomie bemestingsbeginselen deelnemen aan het onderhoud van wijnstokken landbouwmachines onderhouden irrigatiesystemen onderhouden druiventeelttechnieken ontwikkelen voedingsstoffen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep machinist op een wijngaard behoort tot de beroepsgroep Land- en bosbouwers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 202410200  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB