Beroep machinist mobiele kraan

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Kennis

 • Mechanische systemen
 • Mechanica
 • Hijstabellen

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Zware constructiewerktuigen bevestigen
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • 3D-schema's interpreteren
 • 2D-schema's interpreteren
 • Mobiele kranen bedienen
 • Zware constructiewerktuigen verrijden
 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren
 • Bouwsites inspecteren
 • Gps-systemen gebruiken
 • Ergonomisch werken
 • Zware bouwuitrusting in goede staat houden
 • Lading vastmaken

Optionele kennis en vaardigheden

kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren persoonlijke administratie bijhouden gebruik van zware constructiewerktuigen aansturen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten zware constructiemachines bedienen zonder toezicht tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten bouwmaterialen vervoeren torenkraan opbouwen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden werken in een bouwteam op afstand bediende uitrusting gebruiken draagvermogen bodem testen binnenkomende bouwmaterialen verwerken elektriciteit

Loopbaanperspectief

Het beroep machinist mobiele kraan behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag