Beroep machinist bulldozer

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Excavation techniques
 • Mechanical systems
 • Mechanical tools

Vaardigheden

 • Keep heavy construction equipment in good condition
 • Recognise the hazards of dangerous goods
 • Use safety equipment in construction
 • Inspect construction sites
 • Operate GPS systems
 • Work in a construction team
 • Prevent damage to utility infrastructure
 • Dig soil mechanically
 • React to events in time-critical environments
 • Move soil
 • Operate bulldozer
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Drive mobile heavy construction equipment
 • Work ergonomically

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit bouwmaterialen vervoeren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten machine met passende hulpmiddelen leveren zware constructiemachines bedienen zonder toezicht zware constructiewerktuigen bevestigen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten bouwschrapers bedienen voorraadniveaus bewaken draagvermogen bodem testen kleine reparaties aan apparatuur uitvoeren graders bedienen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden wegwalsen bedienen persoonlijke administratie bijhouden graafmachines bedienen afval sorteren

Loopbaanperspectief

Het beroep machinist bulldozer behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag