Beroep machineoperator parfumproductie

Machineoperator parfumproductie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Parfum en cosmetische producten

  De aangeboden parfums en cosmetische producten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende vereisten.

Vaardigheden

 • Productspecificaties controleren

  De hoogte, kleur en andere eigenschappen van het eindproduct controleren aan de hand van de specificaties.

 • Materialen wegen

  Wegen van materialen en producten, het gewicht en andere relevante gegevens op etiketten of labels registreren.

 • Voldoen aan productie-eisen

  Voldoen aan de productie-eisen door het productieschema af te lezen en de temperatuur aan te passen aan de werkelijke vochtigheid, de grootte en het type van de producten die zullen worden gedroogd.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Regelsystemen voor machines opzetten

  Opzetten of aanpassen van regelsystemen voor machines om omstandigheden zoals materiaalstroom, temperatuur of druk te reguleren.

 • Zorgen voor de naleving van specificaties

  Ervoor zorgen dat de geassembleerde producten voldoen aan de specificaties.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Kwaliteit van grondstoffen controleren

  Controleren van de kwaliteit van de basismaterialen die worden gebruikt voor de productie van halffabrikaten en eindproducten door een aantal van de kenmerken ervan te beoordelen en, indien nodig, monsters te nemen die moeten worden geanalyseerd.

 • Formules van geuren samenstellen

  Chemische formules ontwikkelen voor de reeds onderzochte nieuwe geuren.

 • Grondstoffen voorbereiden

  De basismaterialen voorbereiden en meten die nodig zijn om goederen en eindproducten te produceren.

 • Productieschema's controleren

  De dagelijkse en langetermijnplanningen voor repetitie, training, voorstellingen, seizoen, tournee, enz. controleren, rekening houdend met het tijdschema van het project en met alle voorbereidingen die nodig zijn voor de productie.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie productieapparatuur afstellen allergieën productiedocumentatie beheren distilleerapparatuur bedienen goede productiepraktijken grondstoffen valideren aan de hand van adequate uitrusting industriële containers reinigen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden schoonmaak ter plaatse uitvoeren mengoperaties uitvoeren concentraties berekenen testen of geuren voldoen aan de eisen van klanten grondstoffen voor parfum kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep machineoperator parfumproductie behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB