Beroep machineoperator papierwaren

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Machineoperator papierwaren: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten papier

  De verschillende criteria die worden gehanteerd om de verschillen in de papiertypes, zoals ruwheid en dikte, en de verschillende fabricagemethoden en houtsoorten waarvan de soorten papier afkomstig zijn, te bepalen.

 • Papierformaten

  Verschillende soorten papierformaten zoals folio, quarto, octavo en sextodecimo. Elke soort geeft aan hoe vaak het papier moet worden gevouwen. Terwijl de genoemde formaten ouder zijn, worden ze tegenwoordig gekoppeld aan ISO-normen zoals de A-papierformaten.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

Vaardigheden

 • Bladranden snijden

  Het snijsjabloon plaatsen, de snijmachine instellen, pagina's laden en de randen snijden om de gewenste vorm te verkrijgen met behoud van de productiekwaliteit en -kwantiteit.

 • Eigenschappen van snede bijstellen

  De snijmaten en -diepten van snijwerktuigen aanpassen. De hoogte van de werktafel en de machinearmen aanpassen.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Stapels papier optillen

  Ophopen en aanvullen van stapels vellen, bladzijden, deksels op de machinetafel om de randen af te stemmen en de machine te voeden.

 • Veilig met machines werken

  Controleren en veilig bedienen van de machines en apparatuur die nodig zijn voor uw werk, overeenkomstig handleidingen en instructies.

 • Papierstoringen voorkomen

  Toezicht houden op het inbrengen en de uitvoer van afgewerkte producten om papierstoringen te voorkomen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

Optionele kennis en vaardigheden

machineonderhoud uitvoeren perforatiemachines bedienen rilmachines bedienen collationeerblokjes productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole drukwerkprocessen carbonpapier gebruiken afdrukmedia papiersnijders bedienen materiaal reinigen productierapporten opstellen offsetdrukproces beheren defecte productiematerialen melden vergaarmachines bedienen onderhoud van printers briefings volgen proces van flexografisch drukken beheren printerbladen rangschikken papiervellen meten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden digitaal drukken niet-gevaarlijk afval verwijderen

Loopbaanperspectief

Het beroep machineoperator papierwaren behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB