Beroep maatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers ondersteunen en helpen mensen met zorgdiensten. Ze helpen mensen om een volwaardig en gewaardeerd leven in de gemeenschap te leiden. Zij helpen baby's, jonge kinderen, adolescenten, volwassenen en oudere volwassenen en voorzien in de psychologische, sociale, emotionele en fysieke behoeften van de gebruikers van de dienst. Ze werken in een grote verscheidenheid aan omgevingen met individuen, families, groepen, organisaties en gemeenschappen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Ondernemend

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker volksgezondheid
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Klantendiensten
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale verandering promoten
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Activiteiten delegeren
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Integratie bevorderen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Stressbestendig zijn
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Actief luisteren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale crisissen beheersen
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Empathisch zijn
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Stress in organisaties beheersen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Conflicten hanteren

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische ontwikkeling van jongeren thuiszorg bieden voor personen met een handicap maaltijden uitdelen aan patiënten soorten handicaps schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren contacten onderhouden met ouders van kinderen behoeften van oudere volwassenen zorgprogramma’s voor kinderen implementeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid bijdragen aan het bewaken van kinderen communiceren met jongeren lichamelijke ontwikkeling van kinderen gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven vreemde talen toepassen bij sociale diensten socialedienstverleningsprocedures plannen zorg voor personen met een handicap personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking ontwikkeling van de jeugd beoordelen onderzoeken naar kinderwelzijn uitvoeren communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening met gebruikers van sociale diensten in een groep werken kinderbescherming elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken positieve instelling van jongeren ondersteunen holistische benadering toepassen op zorg helpen met zelfmedicatie gezinnen helpen in crisissituaties gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen advies geven over huisvesting eerste hulp bieden vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen welzijn van kinderen ondersteunen kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen omgaan met problemen van kinderen telefonisch sociale begeleiding bieden bezoeken brengen aan pleeggezinnen familierecht kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren volksgezondheidsproblemen aanpakken kandidaat-pleegouders beoordelen toezicht houden op kinderen bescherming van jonge personen promoten getuigen tijdens een hoorzitting plaatsing van kinderen bepalen helpen met problemen met persoonlijke administratie

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog