Beroep maatschappelijk werker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Actief luisteren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Integratie bevorderen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Empathisch zijn
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Activiteiten delegeren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Stressbestendig zijn
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Werken met gemeenschappen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Conflicten hanteren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg

Optionele kennis en vaardigheden

schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren helpen met problemen met persoonlijke administratie onderzoeken naar kinderwelzijn uitvoeren bezoeken brengen aan pleeggezinnen bescherming van jonge personen promoten getuigen tijdens een hoorzitting communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven familierecht lichamelijke ontwikkeling van kinderen psychologische ontwikkeling van jongeren gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren positieve instelling van jongeren ondersteunen toezicht houden op kinderen advies geven over huisvesting elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken met gebruikers van sociale diensten in een groep werken ontwikkeling van de jeugd beoordelen eerste hulp bieden kandidaat-pleegouders beoordelen bijdragen aan het bewaken van kinderen gezinnen helpen in crisissituaties personen helpen zich aan te passen aan een lichamelijke beperking zorgprogramma’s voor kinderen implementeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid volksgezondheidsproblemen aanpakken holistische benadering toepassen op zorg maaltijden uitdelen aan patiënten thuiszorg bieden voor personen met een handicap behoeften van oudere volwassenen telefonisch sociale begeleiding bieden kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen socialedienstverleningsprocedures plannen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren omgaan met problemen van kinderen gebruikers van sociale diensten ondersteunen om thuis te wonen helpen met zelfmedicatie soorten handicaps plaatsing van kinderen bepalen kinderbescherming vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen contacten onderhouden met ouders van kinderen welzijn van kinderen ondersteunen zorg voor personen met een handicap communiceren met jongeren vreemde talen toepassen bij sociale diensten

Functietitels

 • Medisch maatschappelijk werkende
 • Trauma hulpverleners en bedrijfsmaatschappelijk werkers
 • Ambulante casemanager (maatschappelijk werkers)
 • Geriatrisch maatschappelijk werker
 • Maatschappelijk werker
 • Schoolmaatschappelijk werker leidschendam-voorburg 7,5 uur
 • Medisch maatschappelijk werker
 • Wijkcoach/maatschappelijk werker zoetermeer
 • Maatschappelijk werker/begeleider hbo voor het meldpunt verwarde personen
 • (medisch) maatschappelijk werker