Beroep maatschappelijk werker ziekenhuis

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Crisisinterventie
 • Gezondheidszorg
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale werktheorie
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Empathisch zijn
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Werken met gemeenschappen
 • Behoeften van gebruikers van gezondheidszorg steunen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Conflicten hanteren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Integratie bevorderen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Nadenken over praktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Casemanagement toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Sociale verandering promoten
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Thuiszorg regelen voor patiënten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

bescherming van jonge personen promoten therapie in de gezondheidszorg gebruikers van sociale diensten ondersteunen aan het einde van hun leven psychologische begeleidingsmethoden psychologische ontwikkeling van jongeren jongeren voorbereiden op de volwassenheid behoeften van oudere volwassenen welzijn van kinderen ondersteunen positieve instelling van jongeren ondersteunen ontwikkeling van de jeugd beoordelen kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker ziekenhuis behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag