Beroep Maatschappelijk werker volksgezondheid

 • Shutterstock.com
  Maatschappelijk werker volksgezondheid

Een maatschappelijk werker biedt maatschappelijke dienstverlening en ondersteuning. Hij of zij ondersteunt cliënten bij het oplossen en omgaan met hun (persoonlijke en sociale) problemen. Maatschappelijk werkers kunnen bijv. werkzaam zijn bij (semi)overheidsinstellingen, opvanghuizen voor jongeren, penitiaire inrichtingen, crisiscentra etc.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken maatschappelijk werker volksgezondheid

 • Voert intakes uit en registreert relevante cliëntgegevens.
 • Beoordeelt de situatie van de cliënt, verzamelt hiervoor bijvoorbeeld relevante achtergrondinformatie.
 • Brengt het hulpaanbod voor de cliënt in kaart, bijvoorbeeld m.b.t. relevante sociale voorzieningen.
 • Adviseert en ondersteunt uitkeringsgerechtigden.
 • Analyseert de (financiële, sociale en psychologische) problemen van de cliënt en ontwikkelt strategieën om deze problemen te kunnen verhelpen.
 • Adviseert cliënten.
 • Begeleidt zelfhulpgroepen zodat ervaringen met lotgenoten gedeeld kunnen worden.
 • Ondersteunt maatschappelijke groepen bij de ontwikkeling en uitvoering van zelfhulpprogramma's.
 • Evalueert de effectiviteit van sociale programma's.
 • Coördineert de hulpverlening en stemt deze af met andere hulpverleners en instanties.

Gerelateerde beroepen maatschappelijk werk

 • Activiteitenbegeleider gehandicapten
 • Activiteitenbegeleider ouderen
 • Begeleidend ambtenaar bij voorwaardelijke vrijlating
 • Gezinsouder
 • Maatschappelijk werker leerplicht
 • Maatschappelijk werker reclassering
 • Maatschappelijk werker verslaafden
 • Maatschappelijk werker voor geestelijke problemen of mishandeling
 • Maatschappelijk werker voor gezins-, kinder- of huwelijksproblemen
 • Maatschappelijk werker voor jongeren
 • Maatschappelijk werker, andere gebieden
 • Manager/directeur dienst voor maatschappelijk werk
 • Re-integratieconsulent
 • Sociaal-cultureel werkende

Loopbaanperspectief

Het beroep Maatschappelijk werker volksgezondheid behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld