Beroep maatschappelijk werker opbouwwerk

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Soorten handicaps
 • Ondernemingsbeleid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale werktheorie
 • Zorg voor personen met een handicap

Vaardigheden

 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Actief luisteren
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Nadenken over praktijken
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Sociale begeleiding bieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Fondsen werven
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Conflicten hanteren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Integratie bevorderen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale crisissen beheersen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Crisisinterventie toepassen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Werken met gemeenschappen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Casemanagement toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

jongeren voorbereiden op de volwassenheid positieve instelling van jongeren ondersteunen bescherming van jonge personen promoten psychologische ontwikkeling van jongeren ontwikkeling van de jeugd beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker opbouwwerk behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag