Beroep maatschappelijk werker krijgsmacht

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Psychologische effecten van oorlog
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale werktheorie
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Stadia van rouw
 • Crisisinterventie
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Sociale problemen voorkomen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Activiteiten delegeren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale verandering promoten
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Actief luisteren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Conflicten hanteren
 • Sociale begeleiding bieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Casemanagement toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Integratie bevorderen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Crisisinterventie toepassen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Cliënten helpen omgaan met verdriet
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Empathisch zijn
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Werken aan de gevolgen van mishandeling
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten