Beroep maatschappelijk werker krijgsmacht

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Psychologische effecten van oorlog
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale werktheorie
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Stadia van rouw
 • Crisisinterventie
 • Sociale wetenschappen

Vaardigheden

 • Sociale problemen voorkomen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Activiteiten delegeren
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Sociale verandering promoten
 • Stressbestendig zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Actief luisteren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Conflicten hanteren
 • Sociale begeleiding bieden
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Casemanagement toepassen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Integratie bevorderen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Crisisinterventie toepassen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Cliënten helpen omgaan met verdriet
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Empathisch zijn
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Werken aan de gevolgen van mishandeling
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker krijgsmacht behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag