Beroep maatschappelijk werker jeugddelinquentie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Herstelrecht
 • Kinderbescherming
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Empathisch zijn
 • Conflicten hanteren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Risicogedrag van daders inschatten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociale problemen voorkomen
 • Omgaan met daders
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Integratie bevorderen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Stress in organisaties beheersen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale verandering promoten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Communiceren met jongeren
 • Activiteiten delegeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Actief luisteren
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Casemanagement toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Crisisinterventie toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Getuigen tijdens een hoorzitting
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Stressbestendig zijn

Optionele kennis en vaardigheden

strafrecht advies geven over conflictbeheersing

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker jeugddelinquentie behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag