Beroep maatschappelijk werker crisisinterventie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Ondernemingsbeleid
 • Sociale werktheorie
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Crisisinterventie
 • Sociale rechtvaardigheid

Vaardigheden

 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Sociale problemen voorkomen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Werken met gemeenschappen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Activiteiten delegeren
 • Stressbestendig zijn
 • Casemanagement toepassen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale crisissen beheersen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Crisisinterventie toepassen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Empathisch zijn
 • Conflicten hanteren
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Sociale verandering promoten
 • Integratie bevorderen
 • Nadenken over praktijken
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Actief luisteren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beschikken over computervaardigheden

Optionele kennis en vaardigheden

psychologische ontwikkeling van jongeren ontwikkeling van de jeugd beoordelen bescherming van jonge personen promoten welzijn van kinderen ondersteunen positieve instelling van jongeren ondersteunen

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker crisisinterventie behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag