Beroep maatschappelijk werker begeleiding allochtonen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Migratie
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale werktheorie
 • Immigratiewetgeving

Vaardigheden

 • Integratie bevorderen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Sociale verandering promoten
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociale problemen voorkomen
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Nadenken over praktijken
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Empathisch zijn
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Migranten helpen zich te integreren in het gastland
 • Actief luisteren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Stressbestendig zijn
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Stress in organisaties beheersen
 • Casemanagement toepassen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Immigratieadvies geven
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

Optionele kennis en vaardigheden

kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker begeleiding allochtonen behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag