Beroep maatschappelijk werker alcohol-, drugs-, gokverslaafden

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Afhankelijkheid van drugs
 • Sociale werktheorie
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Illegale stoffen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid

Vaardigheden

 • Sociale verandering promoten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Actief luisteren
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik
 • Crisisinterventie toepassen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Conflicten hanteren
 • Casemanagement toepassen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Werken met gemeenschappen
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Stressbestendig zijn
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Activiteiten delegeren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Integratie bevorderen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Nadenken over praktijken
 • Sociale problemen voorkomen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker alcohol-, drugs-, gokverslaafden behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag