Beroep maatschappelijk werker, specialisatie geestelijke gezondheidszorg

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Sociale werktheorie
 • Behoeften van oudere volwassenen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Diagnose van geestelijke gezondheidsproblemen
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren

Vaardigheden

 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Antionderdrukkingspraktijken toepassen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Activiteiten delegeren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Rekening houden met de sociale invloed van acties op gebruikers van diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Onderhandelen met belanghebbenden van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Geestelijke gezondheidsproblemen identificeren
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociale werkpakketten regelen
 • Conflicten hanteren
 • Empathisch zijn
 • Sociale problemen voorkomen
 • Mentale gezondheid bevorderen
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Onderhandelen met gebruikers van sociale diensten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen
 • Sociale verandering promoten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Casemanagement toepassen
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Nadenken over praktijken
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Gebruikers van sociale diensten sterker maken
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Sociale crisissen beheersen
 • Stressbestendig zijn
 • Professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Wetgeving transparant maken voor gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Integratie bevorderen
 • Actief luisteren
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Advies geven over geestelijke gezondheid
 • Klinische beoordelingstechnieken gebruiken
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Crisisinterventie toepassen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen

Optionele kennis en vaardigheden

gebruikers van sociale diensten ondersteunen om hun eigen financiële zaken te beheren samenwerken met het sociale netwerk van gebruikers van gezondheidszorg werken met patronen van psychologisch gedrag

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk werker, specialisatie geestelijke gezondheidszorg behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag