Beroep maatschappelijk assistent

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Sociaal

Vaardigheden

 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Sociale begeleiding bieden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Empathisch zijn
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Werken in partnerschap met gebruikers van sociale diensten
 • Sociale problemen voorkomen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Actief luisteren
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Socialedienstverleningsprocedures plannen
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

wettelijke vereisten in de sociale sector gebruikers van sociale diensten sterker maken crisisinterventie onderwijs binnen de eigen gemeenschap cliëntgerichte begeleiding gezondheidszorg vreemde talen gebruiken bij zorg ontwikkelingspsychologie interviews afnemen bij sociale diensten drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven sociale werktheorie omgaan met daders individuen, families en groepen sterker maken sociale wetenschappen holistische benadering toepassen binnen sociale diensten gezinnen helpen in crisissituaties professionele identiteit ontwikkelen in sociaal werk telefonisch communiceren constructieve kritiek geven crisisinterventie toepassen integratie bevorderen communicatie psychologische ontwikkeling van jongeren begeleidingsmethodes consultatie geestelijke gezondheidsproblemen identificeren

Loopbaanperspectief

Het beroep maatschappelijk assistent behoort tot de beroepsgroep Sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202444600  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202427000  laag
verwachte baanopeningen tot 202471500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog