Beroep luitenant

Kennis

 • Military combat techniques
 • Surveillance methods
 • Military code
 • Military drill
 • Military weaponry

Vaardigheden

 • Manage administrative systems
 • Instruct in military duties
 • Write situation reports
 • Delegate activities
 • Advise superiors on military operations
 • Maintain operational communications
 • Ensure compliance with policies
 • Train military troops
 • Lead military troops

Optionele kennis en vaardigheden

inspecties uitvoeren apparatuur volgen zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens in gebieden patrouilleren camouflage militaire operaties uitvoeren radioapparatuur gebruiken geografische informatiesystemen gevechtsbevelen geven gevaren voor de veiligheid vaststellen zorgen voor informatiebeveiliging militaire tactieken bedenken inzet van troepen beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep luitenant behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld