Beroep luchthaveninspecteur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Luchthaveninspecteur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Vertrouwelijkheid van informatie

  De mechanismen en voorschriften die selectieve toegangscontrole mogelijk maken en garanderen dat alleen geautoriseerde partijen (mensen, processen, systemen en apparaten) toegang hebben tot gegevens, de manier om te voldoen aan vertrouwelijke informatie en de risico’s van niet-naleving.

 • Luchtvaartnormen en aanbevolen praktijken

  Kennis hebben van de officiële normen en aanbevolen praktijken van de ICAO die zijn ontworpen om bij te dragen aan het risicobeheer voor de luchtvaartveiligheid om het aantal ongevallen en incidenten in de luchtvaart te verminderen.

 • Procedures verbonden aan verschillende luchtvaartnavigatiegebieden

  Kennis van relevante informatie over verschillende luchtvaartnavigatiegebieden, met inbegrip van de beschikbaarheid van luchtvaartnavigatievoorzieningen en -diensten en de daaraan verbonden procedures, evenals van algemene luchtvaartnavigatieprocedures.

 • Inhoud van luchtwaardigheidsrichtlijnen

  Over uitgebreide kennis beschikken van alle luchtwaardigheidsrichtlijnen, zoals dienstbulletins en soortgelijke documenten met betrekking tot het luchtvaartuig en de uitrusting.

Vaardigheden

 • Technische communicatievaardigheden toepassen

  Technische details op beknopte wijze uitleggen aan niet-technische klanten, belanghebbenden of andere geïnteresseerde partijen.

 • Regelmatig luchtvaartonderzoek uitvoeren

  Regelmatig onderzoek uitvoeren om op de hoogte te blijven van de veiligheidsnormen en -procedures in de luchtvaart. Nieuwe technologieën en materialen onderzoeken die de efficiëntie van de dienstverlening kunnen verbeteren.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Bepalingen inzake opslag van brandstoffen handhaven

  Bepalingen inzake opslag van brandstoffen handhaven, in overeenstemming met overheids- en milieubeleid en -voorschriften.

 • Luchtvaartcontroles uitvoeren

  Inspecties en audits uitvoeren om de luchtwaardigheid van luchtvaartgerelateerde activiteiten en de prestaties van ingenieurs en technici te beoordelen.

 • Vergunningen verstrekken

  Vergunningen verstrekken voor aankomende luchtshows en ongebruikelijke of experimentele luchtvaartactiviteiten. Een uitputtende lijst van voorwaarden en beperkingen opstellen.

 • Kwaliteitscontroles op brandstofoperaties uitvoeren

  Het verkrijgen en visueel inspecteren van brandstofmonsters, onderzoek van het water van de brandstoftank, de temperatuur en de brandstofniveaus om de hoogste kwaliteit van de handelingen te garanderen.

 • Implementatie van veiligheidsprocedures beoordelen

  Onderzoeken en evalueren of er veiligheidsprocedures zijn vastgesteld en naar behoren zijn geïmplementeerd.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Luchtwaardigheidscertificering controleren

  Luchtwaardigheidscertificeringen controleren en ervoor zorgen dat ze worden uitgevoerd door personen die naar behoren geautoriseerd zijn en dat de uitgevoerde certificeringen bedoeld zijn om te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke luchtwaardigheidsvoorschriften.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Documentatie van vliegtuigen controleren

  Documentatie van vliegtuigen controleren met betrekking tot onderhoud en luchtwaardigheid.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Auditwerkzaamheden voorbereiden

  Een auditplan opstellen, met inbegrip van zowel de pre-audits als de certificeringsaudits. Communiceren met de verschillende processen om de verbeteracties uit te voeren die tot certificering leiden.

 • Financiële controlerapporten opstellen

  Informatie over de bevindingen van de audit van de financiële staten en het financieel beheer samenstellen om verslagen op te stellen, verbeteringsmogelijkheden aan te geven en de beheerbaarheid ervan te bevestigen.

Optionele kennis en vaardigheden

in een luchtvaartteam werken vliegbekwaamheidstesten afnemen werkomgeving op luchthavens wetenschappelijke meetapparatuur bedienen vliegtuiguitrusting en faciliteiten voor opleidingsdoeleinden voorbereiden ongevallen met vliegtuigen onderzoeken

Loopbaanperspectief

Het beroep luchthaveninspecteur behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB