Beroep loodsdienstcoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • International tariffs
 • Dock operations
 • Maritime transportation technology

Vaardigheden

 • Prepare documentation for international shipping
 • Review ship documentation
 • Guide ships into docks
 • Measure ship tonnage
 • Liaise between the client and various transportation services
 • Liaise with port users
 • Operate radio equipment
 • Monitor the validity of ship certificates
 • Write dock records
 • Provide accurate information on water routes

Optionele kennis en vaardigheden

verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie beschikken over computervaardigheden schepen toewijzen aan scheepsroutes verschillende communicatiekanalen gebruiken maritieme telecommunicatie verdragen van de internationale maritieme organisatie betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep loodsdienstcoördinator behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag