Beroep loodsdienstcoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Loodsdienstcoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale tarieven

  Beschikken over kennis van internationale tarieven, belastingen of accijnzen die bij import of export moeten worden betaald voor bepaalde categorieën materialen.

 • Dokwerkzaamheden

  Beschikken over kennis van de activiteiten die plaatsvinden in dokken, in de eerste plaats die welke betrekking hebben op inkomende en uitgaande scheepsladingen. Beschikken over kennis van de logistieke activiteiten op het gebied van kranen, containers en ladingen.

 • Maritieme vervoerstechnologie

  Inzicht in de technologie van het zeevervoer en op de hoogte blijven van de laatste bevindingen op dit gebied. Toepassen van deze kennis bij de werkzaamheden en besluitvorming aan boord.

Vaardigheden

 • Documentatie voor internationale zendingen klaarmaken

  Begrijpen hoe officiële documenten voor de internationale scheepvaart moeten worden klaargemaakt en verwerkt.

 • Scheepsdocumentatie controleren

  Scheepsdocumentatie controleren met betrekking tot vergunningen voor vrachtverzending, informatie over de volksgezondheid, bemanningsleden en activiteiten en andere na te leven voorschriften.

 • Schepen naar dokken leiden

  Een schip veilig geleiden naar een dok en het verankeren.

 • Tonnage van schepen meten

  Schepen meten om de laadruimte en de opslagcapaciteit te bepalen.

 • Contacten onderhouden tussen de klant en verschillende vervoersdiensten

  Dienen als tussenpersoon tussen de klant en verschillende transportdiensten.

 • Contacten onderhouden met havengebruikers

  Communiceren en samenwerken met havengebruikers zoals verladers, vrachtklanten en havenbeheerders.

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Geldigheid van scheepscertificaten controleren

  De geldigheid van het scheepscertificaat en andere officiële documenten die aan boord moeten worden vervoerd controleren en bewaken. Kennis en bekwaamheid om de geldigheid te verzekeren van certificaten en andere documenten die zich aan boord moeten bevinden.

 • Dokverslagen schrijven

  Het schrijven en beheren van de havenregisters, waarin alle informatie over schepen die de dokken invaren en verlaten zijn, is geregistreerd. Zorgen voor het verzamelen en de betrouwbaarheid van de in de registers weergegeven informatie.

 • Nauwkeurige informatie geven over waterwegen

  Schippers en kapiteins nauwkeurige en tijdige informatie geven over alle scheepsbewegingen en hen dienovereenkomstig relevante rivier- en zee-informatie verstrekken.

Optionele kennis en vaardigheden

verzekeren dat de inhoud van zendingen overeenkomt met de zendingsdocumentatie beschikken over computervaardigheden schepen toewijzen aan scheepsroutes verschillende communicatiekanalen gebruiken maritieme telecommunicatie verdragen van de internationale maritieme organisatie betrouwbaar handelen

Loopbaanperspectief

Het beroep loodsdienstcoördinator behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB