Beroep loods

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Loods: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Stabiliteitsprincipes van vaartuigen

  Diepgaande kennis van stabiliteitsprincipes van vaartuigen, het volgen van veiligheidsvoorschriften bij het laden en lossen van cargo.

 • Beginselen van het stuwen van vracht

  Inzicht in de beginselen van het stuwen van vracht. Inzicht in de procedures volgens welke containers efficiënt geladen en gelost dienen te worden, rekening houdend met de zwaartekracht tijdens het transport.

 • Lokale wateren van de haven

  Beschikken over kennis van de lokale havenwateren en de meest efficiënte vaarroutes voor verschillende soorten schepen naar de kades.

Vaardigheden

 • Luchtvaartmeteorologie in het oog houden

  De informatie van weerstations monitoren en interpreteren om te anticiperen op omstandigheden die van invloed kunnen zijn op luchthavens en vluchten.

 • Weersvoorspellingen analyseren

  Weersvoorspellingen en de informatie die verstrekt wordt over weersomstandigheden, zoals windkracht, atmosferische structuren, wolken en zichtbaarheid, analyseren. Analyses vertrekken op basis van de vereisten van verschillende industrieën en dienstverleners.

 • Scheepslogboeken bijhouden

  Schriftelijk vastleggen van gebeurtenissen en activiteiten op een schip

 • Helpen bij watergebaseerde navigatie

  Ervoor zorgen dat er actuele grafieken en nautische publicaties aanwezig zijn aan boord van het schip. Informatiebladen, reisverslagen, doortochtplannen en positierapporten opstellen.

 • Loodsdiensten plannen

  De vaarroute van een vaartuig plannen op basis van getijden- en weersomstandigheden.

 • Navigeren op water

  Ervoor zorgen dat een vaartuig actuele en adequate kaarten en passende nautische documenten bij zich heeft. Leiding geven aan het proces van het opstellen van het reisverslag, het scheepsdoorgangsplan, de dagelijkse positiemeldingen en het informatieblad van de loods.

 • Tegengewicht in vervoersmiddelen behouden

  Zorgen voor het evenwicht en verdeling van de massa binnen het vervoermiddel (vaartuig, vliegtuig, trein, wegvoertuigen, enz.). Ervoor zorgen dat de distributie van passagiers en ladingen geen belemmering vormt voor de mobiliteit van de vervoerswijze.

 • Helpen bij maritieme reddingsoperaties

  Hulp verlenen bij maritieme reddingsoperaties.

 • Schepen in de haven verankeren

  Schepen in de haven verankeren volgens het type vaartuig.

 • Waternavigatietoestellen gebruiken

  Gebruik maken van waternavigatietoestellen, zoals kompas of sextant, of van navigatiehulpmiddelen, zoals vuurtorens of boeien, radar-, satelliet- en computersystemen, voor het varen op waterwegen. Werken met recente kaarten, aanwijzingen en publicaties om de exacte positie van een vaartuig te bepalen.

 • Vaartuigen in havens sturen

  Richten van de koers van de schepen in de havens aan de hand van informatie over het weer, de wind, het getij, de waterdiepte, enz. Ervoor zorgen dat schepen gevaren zoals riffen vermijden door het gebruik van navigatiehulpmiddelen.

 • Schip-waloperaties uitvoeren

  Het bedienen van schip-walradio’s en het uitvoeren van processen voor de uitwisseling van informatie die vereist is voor de activiteiten van het vaartuig.

 • Schepen havens binnenleiden

  Veilig in en uit de haven navigeren; communiceren en samenwerken met de kapitein en de bemanning van het schip; bedienen van de communicatie- en navigatie-instrumenten van het schip; communiceren met andere schepen en het havencontrolecentrum.

 • Snelheid van schepen in havens regelen

  De snelheid van schepen in havens regelen op basis van door de havenautoriteiten verstrekte informatie. Zorgen voor de vlotte aankomst van het vaartuig in de haven.

 • Riggingmateriaal gebruiken

  Gebruik van riggingmateriaal zoals kabels, touwen, katrollen en lieren om hoge structuren veilig te stellen.

 • Zorgen voor de naleving van de havenregels

  Zorgen voor de naleving van de voorschriften in havens en zeehavens. Met de betrokken autoriteiten communiceren om mogelijke risico’s te identificeren.

 • Schepen naar dokken leiden

  Een schip veilig geleiden naar een dok en het verankeren.

 • Dokwerkzaamheden coördineren

  Coördineren van vrachtzendingen in en uit de kade. Hijskranen plaatsen en regelen van containers, rekening houdend met de exacte maten en het gewicht van elke container.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met collega’s beschikken over computervaardigheden meteorologische informatie gebruiken betrouwbaar handelen verschillende communicatiekanalen gebruiken helpen bij het verplaatsen van zware vrachten in een watertransportteam werken zelfvertrouwen tonen

Loopbaanperspectief

Het beroep loods behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB