Beroep loodgieter

loodgieter
Credits: Shutterstock.com

De loodgieters onderhouden en installeren water, gas en rioleringssystemen. Zij inspecteren buizen en hulpstukken regelmatig of repareren indien nodig. Ze buigen, snijden en installeren leidingen. Zij testen systemen en passen deze veilig en volgens de geldende voorschriften aan. Zij plaatsen sanitair.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Loodgieter: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken loodgieter

 • Bestudeert werktekeningen, voorschriften, productinformatie en specificaties en bepaalt op basis hiervan de werkzaamheden en procedures (bijv. de aaneenschakeling van pijpinstallaties).
 • Selecteert het gereedschap en de materialen op maat en type.
 • Bepaalt en markeert de posities van leidinginstallaties, de leidingen, verbindingsstukken en bijbehorende onderdelen, bijvoorbeeld met behulp van gereedschap zoals lineaal en waterpas.
 • Meet, snijdt, verbindt en buigt pijpleidingen op maat en in de juiste hoek met behulp van verschillende technieken en hand- en elektrische gereedschappen, zoals draadsnijmachines.
 • Monteert leidinginstallaties, pijpsecties, fittingen en verbindingsstukken met behulp van materialen zoals koppelingen, klemmen, schroeven, bouten, cement, oplosmiddel en/of technieken zoals solderen en lassen.
 • Installeert leidinginstallaties, onderdelen, systemen, afsluiters en sanitair (bijv. toiletten, verwarmingssystemen, koelsystemen, geizers en watertanks) met behulp van bijv. handgereedschap en elektrisch gereedschap.
 • Onderhoudt en repareert leidinginstallaties.
 • Controleert het werk (bijv. op lekkages) en repareert en corrigeert fouten.
 • Registreert de werkzaamheden, maakt gedetailleerde werkrapporten.

Gerelateerde beroepen monteur

 • Automaten geld-ophaler
 • Automaten operator
 • Bromfiets- of scootermonteur
 • Fietsenmaker
 • Installateur industriële machines
 • Installatie- of servicemonteur transportbanden of aandrijfriemen
 • Machinebankwerker
 • Medewerker technische dienst
 • Monteur drukpers
 • Monteur elektromotoren, generatoren
 • Monteur houtbewerkingmachines
 • Monteur kantoormachines
 • monteur koel- lucht en -verwarmingstechniek
 • Monteur machines in de bouw en gww
 • Monteur of reparateur elektronica
 • monteur staalconstructies
 • Monteur textielmachines
 • Onderhoudselektriciën bedrijfsinstallaties, transformatorstations
 • Onderhoudsmonteur bedrijfsinstallaties, transformatorstations
 • Onderhoudsmonteur vliegtuigmotoren
 • Procesoperator, anders
 • Rolstoelreparateur
 • Service monteur liften
 • Turbine-installateur
 • Vliegtuig-monteur

Kennis

 • Gereedschap voor loodgieterij

  Diverse algemene loodgietersgereedschappen en hun gebruiksmogelijkheden, beperkingen en risico’s.

 • Soorten leidingen

  Verschillende soorten pijpen en pijponderdelen. PVC, CPVC, PEX, koper, en de voordelen, gebruiksgevallen, risico’s en kosten van elk.

Vaardigheden

 • 3D-schema's interpreteren

  Interpreteren en begrijpen van plannen en tekeningen in productieprocessen die representaties in drie dimensies bevatten.

 • Sanitaire voorzieningen installeren

  Sanitaire voorzieningen installeren, zoals toiletten en wasbakken. De voorzieningen stevig aan muren en vloeren bevestigen. Installatie van kranen en waterafvoerleidingen.

 • Bouwmaterialen vervoeren

  Het materiaal, de werktuigen en de uitrusting van de bouw naar de bouwplaats brengen en deze op de juiste wijze opslaan, waarbij verschillende aspecten in aanmerking worden genomen, zoals de veiligheid van de werknemers en de bescherming tegen achteruitgang.

 • Afvoerputten schoonmaken

  Organisch materiaal en ander afval uit leidingen verwijderen, gewoonlijk met een slang, een lange voorziening die door de leidingen wordt geduwd.

 • Waterdruk controleren

  Controleer de waterdruk in een watercirculatiesysteem met behulp van een ingebouwde manometer of door het aanbrengen van een waterdrukmeter op een waterleiding. In geval van een afzonderlijk meetinstrument moet de druk op het systeem worden verlaagd voor het meetinstrument in te schakelen.

 • Sanitaire systemen installeren

  Buissystemen, rioleringen, fittingen, kleppen en bevestigingen installeren die zijn ontworpen voor de distributie van drinkwater, verwarming, wassen en de afvoer van afvalwater.

 • Kranen vervangen

  Kranen verwijderen met behulp van het geschikte gereedschap, zoals een kraansleutel, moersleutel of ratel. Dezelfde bewerkingen uitvoeren voor het vervangen van de kraan door een gerepareerd of een nieuw exemplaar.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Lassen

  Op een veilige manier lasapparatuur bedienen; lastechnieken gebruiken zoals booglassen met beklede elektrode of lassen met gevulde draad.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Pvc-buizen installeren

  Installeer verschillende soorten en afmetingen van PVC-leidingen in de voorbereide ruimte. Snijd de leidingen op maat en breng deze aan met behulp van lijm of andere systemen. Zorg ervoor dat de leidingen een schone rand hebben, dat ze vrij zijn van stammen en op juiste wijze gekanteld zijn om vloeistoffen door te laten stromen.

 • 2D-schema's interpreteren

  Plannen en tekeningen in productieprocessen met afbeeldingen in twee dimensies interpreteren en begrijpen.

 • Metalen gaspijpleidingen installeren

  Veilig installeren van gasleidingen en pijpen van staal of koper. Alle noodzakelijke connectoren en moderne kogelkleppen installeren. De pijp testen om er zeker van te zijn dat er geen lekken zijn.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Koperen pijpen klaarmaken voor gebruik als gasleidingen

  De geschikte koperen pijpen gebruiken om als gasleidingen te dienen. De pijpen op grootte snijden en eventuele scherpe snijranden verwijderen. De uiteinden afdichten met de juiste maat wartel om gemakkelijk verbindingsstukken te kunnen bevestigen. Ervoor zorgen dat er geen knik in de pijp komt en pijpen met een knik weggooien.

 • PEX-buis bevestigen

  Bevestigingen maken tussen PEX-buizen en tussen PEX en andere materialen. Plaatsen van een koperen krimpring om beide uiteinden. Plaatsen van een verbindingsstuk tussen de uiteinden van de kabels en de juiste maat krimptang gebruiken om de ringen te krimpen. Controleer de krimpwerking met een go-no-go tool.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Smetten

  Een lijn bedekt met fijn, niet-vlekkend krijt tussen twee punten trekken en het tegen een oppervlak klikken om een rechte lijn te produceren.

Optionele kennis en vaardigheden

zonneboilers installeren schuurmachine gebruiken waterdruk benodigde bouwmaterialen berekenen voorraadniveaus bewaken prijsaanvragen beantwoorden beschermende laag aanbrengen bouwmaterialen bestellen muursleuven inslijpen oppervlakken tijdens bouwwerken beschermen tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten werken in een bouwteam metaalzettechnieken gebruiken binnenkomende bouwmaterialen verwerken waterfiltratiesysteem opzetten hygiëne van de werkruimte onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden metaalproducten snijden technische middelen raadplegen persoonlijke administratie bijhouden afdichtingsmembranen aanbrengen

Loopbaanperspectief

Het beroep loodgieter behoort tot de beroepsgroep Loodgieters en pijpfitters. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB